Cliënten GGZ krijgen vanaf 2021 toegang tot Wlz

26 augustus 2019
Cliënten GGZ krijgen vanaf 2021 toegang tot Wlz

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Wel moeten zij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria. Voor wie?
Het gaat hierbij naar verwachting om 10.000 cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Deze groep cliënten krijgt nu zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning of de Zorgverzekeringswet.

Om een beeld te krijgen wie zorg kan krijgen vanuit de Wlz zijn er omschrijvingen van cliënten (cliëntschetsen) met een psychische stoornis. Hier is een goed profoiel opgenomen bij de clientschetsen van iemand met Korsakov die vanuit deze nieuwe grondslag in aanmerking zou komen voor een Wlz-GGZ indicatie.

Voordelen van deze overgang
Toegang tot de Wlz betekent voor deze cliënten dat ze zekerheid hebben dat samenhangende zorg voor de lange termijn is geregeld. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Met deze overgang worden mensen met een psychische stoornis hetzelfde benaderd als mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening.

Indicatiestelling door CIZ
In een folder verduidelijkt het CIZ de Wlz-toegangscriteria voor de ggz-doelgroep en betrokkenen. Hierin staat uitleg over de toegangscriteria Wlz: blijvende zorgbehoefte, permanent toezicht, 24 uur per dag zorg in de nabijheid, ernstig nadeel, fysieke problemen en zware regieproblemen. Het is een verkorte weergave van de nadere uitwerking en toelichting op belangrijke begrippen in de Wlz zoals beschreven in de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019

Een gewaarborgde hulp kan verplicht gesteld worden bij een pgb. 

Voortgezet verblijf blijft tijdelijk mogelijk
In de huidige situatie wordt verblijf in een ggz-instelling met psychiatrische behandeling na drie jaar gefinancierd vanuit de Wlz. Het gaat dan om een tijdelijke aanspraak: voortgezet verblijf. Deze mogelijkheid blijft voorlopig bestaan naast de blijvende toegang tot de Wlz. 

Regiotafels
Op 10 regiotafels werken gemeenten, zorgverzekeraars, CIZ, VWS en andere partijen samen aan een goede overgang van cliënten naar de Wlz. U vindt hier de issuelijst uit deze overleggen (versie augustus 2019). Dit werkdocument zal de komende maanden regelmatig geactualiseerd worden. 

Kamerstukken en brieven over de toegang tot Wlz voor mensen in de GGZ
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 9 juli aangenomen. Zie voor uitgebreide informatie de volgende documenten. 

Documenten
♦ Voor de toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis heeft het ministerie van VWS een implementatieplan opgesteld. Download het implementatieplan (pdf)
♦ In opdracht van het ministerie van VWS heeft bureau HHM in samenwerking met vertegenwoordigers van tien verschillende zorgorganisaties vijf Wlz-GGZ-zorgprofielen ontwikkeld voor cliënten die mogelijk vanwege een psychische stoornis toegang krijgen tot de Wlz. Download het rapport Wlz-GGZ-zorgprofielen (pdf)
♦ In opdracht van het ministerie van VWS heeft bureau HHM een inventarisatie onder alle zorgaanbieders verricht die zorg en ondersteuning verlenen aan deze doelgroep. Download de rapportage met de resultaten van deze inventarisatie (pdf)

Het Korsakov Kenniscentrum is betrokken bij de brede implementatiegroep en is in de afgelopen periode gevraagd  om advies te geven en kennis te delen over Korsakov en de mogelijkheden en beperkingen waar voor mensen met Korsakov rekening moet worden gehouden. Zo heeft het netwerk bijgedragen aan input over de zorgprofielen, de cliëntprofielen en wordt meegedacht over het implementatie pad.