Yvonne Rensen

 

 

 

Titel project

Foutloos leren bij patiënten met het syndroom van Korsakov.

 

   

Samenvatting

Foutloos leren is een benadering waarbij het maken van fouten tijdens het leren zoveel mogelijk voorkomen dient te worden en blijkt effectief bij patiënten met geheugenproblemen. Tot op heden is er echter relatief weinig onderzoek gedaan naar het effect van foutloos leren bij patiënten met het syndroom van Korsakov. In huidig onderzoek, dat in samenwerking met het Korsakov Kenniscentrum is opgezet, wordt nagegaan of een benaderingswijze foutloos leren door zorgpersoneel een effect heeft op het functioneren van een Korsakov-patiënt (zelfredzaamheid, kwaliteit van leven, sociaal en psychisch functioneren). Bij twee zorginstellingen met Korsakov-afdelingen (ZorgAccent te Hellendoorn en MeanderGroep te Kerkrade) zal het principe foutloos leren geïmplementeerd worden middels meerdere trainingssessies voor het zorgpersoneel. Korsakov-patiënten van een derde zorginstelling (Atlant Zorggroep te Beekbergen) zullen deelnemen als controlegroep. Bij de zorginstellingen worden voor- en nametingen afgenomen. Ten eerste bestaan deze metingen uit vragenlijsten en een cognitief screeningsinstrument om onder andere de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van de patiënten in kaart te brengen. De periode tussen deze voor- en nameting bedraagt één jaar. Ten tweede zal er voor- en na het trainen van een bepaalde vaardigheid een korte observatielijst ingevuld worden om de veranderingen in het uitvoeren van die vaardigheid te bepalen. Ten derde zal er kwalitatief onderzoek verricht worden door de meningen en ervaringen van zorgpersoneel wat betreft het foutloos leren te verzamelen middels gesprekken met het zorgpersoneel. Door de verschillen in deze metingen te vergelijken kan nagegaan worden of foutloos leren effect heeft op het functioneren van de Korsakov-patiënt.

 

Publicaties

(nog) geen.

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Vincent van Gogh, TOPGGz Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen

Venray

Telefoonnummer: 0478-786160

Emailadres: yrensen@vvgi.nl

 

Promotoren/begeleiders

Roy P.C. Kessels

Jos I.M. Egger

 

 

Universiteit

nog onbekend

 

Begin- en verwachte einddatum

juli 2014 – juni 2018