Wetenschapsraad

De wetenschapsraad is in januari 2016 na overleg met onderzoekers op het gebied van het Korsakovsyndroom opgericht. De leden van de wetenschapsraad zijn werkzaam in instellingen die lid zijn van de Vereniging en zijn verbonden aan universiteiten en hogescholen.
De wetenschapsraad is ontstaan vanuit een behoefte om elkaar te informeren over lopend onderzoek op het gebied van het syndroom van Korsakov en daar waar mogelijk samen te werken en mogelijkheden voor onderzoeksfinanciering te verkennen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@korsakovkenniscentrum.nl

 

 

 

                                                             

           

Prof. Dr. Roy Kessels

Professor of Neuropsychology at Radboud University Nijmegen

 

 

Dr. Sandra Geerlings

Manager Innovatie en Kwaliteit bij Saffier De Residentiegroep

 

Prof. dr. Cees Hertogh

Professor of elderly care medicine & geriatric ethics at VUmc Amsterdam

   
                 Voorzitter                         Lid                  Lid    
         

 

   
             

           

Prof. dr. Albert Postma

Prof. Dr. in Neuropsychology at Utrecht University


  Dr. Els Verschuur
Associate Lector Topcare at Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
               drs.Cynthia Vogeler
             Directeur Korsakov Kenniscentrum
       
                        Lid                     Lid                     Secretaris