Waar kunnen patienten terecht

Bij verdenking op Korsakov worden mensen veelal eerst opgenomen in een ziekenhuis of worden thuis door de huisarts verwezen voor nadere diagnose naar een GGZ instelling of verpleeghuis. 
Na het stellen van de diagnose Korsakov in een GGZ instelling of gespecialiseerd verpleeghuis, zal na de eerste behandelperiode veelal hoog specialistische langdurige zorg nodig zijn.
Er zijn 2 vormen van een beschermde woonomgeving met langdurige zorg:

  • - RIBW (Regionale Instelling Beschermende Woonvormen)
  • - Gespecialiseerde verblijfsafdeling binnen verpleeghuis

In sommige gevallen zal het mogelijk zijn terug te keren naar de eigen woonomgeving. Dit vraagt een stevige mantelzorg die kan ondersteunen bij het bieden van structuur, regelmaat en behandeling van de Korsakov patient.

 

Onderstaande kaart toont de locaties van de leden van het Korsakov Kenniscentrum. Klik op het pinnetje voor meer informatie.