Training Empathisch Directieve Benadering bij Korsakov

Inhoud training
De Empathisch Directieve Benadering op basis van het C/K-model (Noppen et al,2003) wordt veel gebruikt bij de bejegening van cliënten met het syndroom van Korsakov. Aan de basis van het C/K-model staan vijf directieven die ingezet kunnen worden in de omgang met deze doelgroep: Creatief, Concreet, Consequent, Continue en Kort.
Binnen de Empathisch Directieve Benadering wordt aangesloten bij de belevingswereld en achtergrond van de cliënt. De zorgverlener leert zich bij deze benadering in te leven in de gevoelens en denkwereld van de cliënt en laat daarbij begrepen te hebben wat er in de cliënt omgaat en hoe hij zich daarbij voelt. Daarnaast leert de zorgverlener richting aan het handelen door aanwijzingen te geven. De zorgverlener stuurt daarbij het gedrag van de cliënt. Dit betekent geen bevelen geven, maar aanwijzingen, invoelend en sturend.

Saffiergroep Den Haag
Zorginstelling Saffier in Den Haag biedt al jarenlang zorg en begeleiding aan cliënten met het syndroom van Korsakov. Op basis van deze kennis en ervaring heeft Saffiergroep de methode Empathisch Directieve Benadering ontwikkeld en omgezet in een training met bijbehorend les- en docentenmateriaal. Vanuit deze training wordt er ook een herhalingstraining aangeboden.
Vanaf 2019 wordt de training door het Korsakov Kenniscentrum verzorgd en zal voortaan de naam (herhaling) Empathisch Directieve Benadering bij Korsakov dragen.

Contact
Marga ten Wolde, coördinator Korsakov Kenniscentrum
06 10 25 93 69 / info@korsakovkenniscentrum.nl

Voor wie?
Medewerkers die zijn belast met de dagelijkse begeleiding van cliënten met het syndroom van Korsakov die een Empathisch Directieve Benadering behoeven, zowel intra- als extramuraal.

Datum
In overleg met de trainer. De inschrijving voor de individuele inschrijving vindt plaats in het voor- en najaar.

Locatie
Incompany. De trainer komt vooraf langs voor een kennismaking en afstemming.
In overleg kunnen individuele deelnemers aansluiten bij de interne training op locatie Saffier in Den Haag.

Duur van de training
De training bestaat in totaal uit vijf bijeenkomsten van drie uur. Het totaal aantal te besteden uren voor de training bedraagt minimaal 30 uur (15 uur training en 15 uur voorbereiding/opdrachten in de praktijk).

Kosten
Worden berekend aan de hand van het aantal deelnemers en aantal groepen. U kunt hiervoor een begroting aanvragen. De definitieve (vrijblijvende) offerte wordt opgesteld na kennismaking met de trainer.
De groepsgrootte bedraagt maximaal 12 deelnemers.
De kosten van de individuele training bedraagt € 620,-- p.p.

Trainers
• Ingrid Schouten-van Tol (docent/trainingsactrice)
• John Nieboer (leraar verpleegkunde, opleidingskundige)
• Mathilde Bos MSc (trainer, docent, psychiatrisch verpleegkundige en verplegings wetenschapper)

Lesmateriaal
'De Empatisch Directieve Benadering'. ISBN:/ EAN 978-90-80967229 en actuele publicaties in de vakliteratuur.

Toetsing
Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Accreditatie
De training is (nog) niet geaccrediteerd.

Werkvormen
Onderwijsleergesprek, rollenspel met actrice, video en verwerkingsopdrachten, huiswerkopdrachten, praktijkopdrachten en discussie.

Leerdoelen/Competenties
Medewerkers zijn na de cursus in staat om, in alle voorkomende situaties, zowel individueel als gezamenlijk adequaat invulling te geven aan de zorg voor cliënten die een Empatisch Directieve Benadering behoeven.
Medewerkers beschikken na de cursus over de volgende competenties:
• Kan Empathisch Directief begeleiden
• Heeft aantoonbare kennis over het ziektebeeld van cliënten met het syndroom van Korsakov en inzicht in het gedrag van cliënten met het syndroom van Korsakov
• Beschikt over vaardigheden om, om te gaan met cliënten met het syndroom van Korsakov
• Kan zorgen voor een therapeutisch milieu voor de cliënten
• Kan omgaan met onbegrepen gedrag

Programma
1. Het syndroom van Korsakov
2. Hoe kun je gedrag observeren
3. Empathisch Directieve Benadering toepassen
4. Begeleiding van cliënt en familie
5. Een therapeutisch milieu vormgeven
6. Probleemgedrag
7. Theorietoets
8. Praktijkopdrachten, de ervaringen van de medewerkers staan centraal