Susanne van den Hooff

 

Titel project

“Transcending Responsibility. Emperical and theorethical perspectives on involuntary admission of patients suffering from Korsakoff’s syndrome”.

 

 

Samenvatting

Het proefschrift beschrijft vanuit empirisch en theoretisch perspectief de onvrijwillige opname van mensen zonder ziekte-inzicht en met name van patiënten met het syndroom van Korsakov. De focus ligt op het zorgvuldig toepassen van drang en dwang tijdens deze specifieke opname processen. Het is niet altijd mogelijk om een rechterlijke machtiging te verkrijgen, omdat niet aan alle criteria kan worden voldaan die beschreven zijn in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.

In de praktijk kan dit tot complexe situaties en vragen leiden. Wanneer mag er ingegrepen worden in het leven van deze zieke mensen en wanneer niet? Wat is eigenlijk goede zorg tijdens dit proces? En wie zijn wanneer en waarvoor verantwoordelijk tijdens dit proces? Het centrale doel van de studie is het vergroten van wetenschappelijke kennis over onvrijwillige opname in de langdurige zorg en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van verbeteringen in dit proces.

De actoren die een belangrijke rol vervullen gedurende het onvrijwillige opname proces zijn: zorgprofessionals, juristen, familieleden/ mantelzorgers en patiënten. Allemaal hebben ze een eigen, andere, kijk op de situatie waarin de specifieke patiënt zich bevindt. Wanneer deze verschillende perspectieven samenkomen, kunnen er spanningen ontstaan. Een algemeen en veel voorkomende spanning tijdens onvrijwillige opname is de spanning tussen het recht van individuele vrijheid en de behoefte om de patiënt te beschermen. In dit proefschrift worden aspecten van de onvrijwillige opname van patiënten met het syndroom van Korsakov verkend, beschreven en geanalyseerd vanuit de perspectieven van deze actoren en vanuit theoretisch perspectief.

In de situatie van patiënten die lijden aan het syndroom van Korsakov, is gebleken dat deze patiënten niet altijd de zorg krijgen die ze nodig lijken te hebben als gevolg van onder andere tegenstrijdige verantwoordelijkheden van professionals.

In dit promotie onderzoek wordt gewezen op de overstijgende verantwoordelijkheid van professionals. Dit idee houdt in dat de actoren in het opnameproces proberen kritisch en reflecterend te zijn ten opzichte van hun eigen opvattingen van verantwoordelijkheid. Door daarnaast open te staan voor de visies van andere betrokkenen, kan het mogelijk worden het eigen begrip van professionele verantwoordelijkheid te overstijgen en gezamenlijk te komen tot de beste oplossing voor de individuele patiënt. ‘Overstijgende verantwoordelijkheid’ vereist een significante verandering in het denken en leren van professionals die betrokken zijn bij beslissingen omtrent onvrijwillige opnamen.

 

Contactgegevens

Hogeschool Inholland

Telefoon: 06 11 44 97 51

Email: susannevdhooff@gmail.com of susanne.vandenhooff@inholland.nl

http://susannevdhooff.wix.com/research (zie het tabblad Contact)

 

Promotoren

Prof. dr. Anne Goossensen,Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

Prof. mr. dr. Martin Buijsen, Instituut Beleid en Management/Erasmus Universiteit, Rotterdam

 

Gepromoveerd op 1-12-2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaties

1. Van den Hooff, S.L., Leget, C. & Goossensen, A. Healthcare professionals under pressure: tensions during involuntary admission process. Nursing Philosophy (published online 8 June 2015), doi: 10.1111/nup.12096

2. Van den Hooff , S.L. & Goossensen, A. (2015). Conflicting Conceptions of Autonomy: Experiences of family carers with involuntary admissions of their relatives. Ethics and Social Welfare, 9 (1): 64-81

3. Van den Hooff , S.L. & Goossensen, A. (2015). Ethical considerations of the value of patient knowledge in nursing home care. A qualitative study of patients suffering from Korsakoff's syndrome. Nursing Ethics, 22(30): 377-388.

4. Van den Hooff , S.L. & Buijsen, M. (2014). Healthcare professionals' dilemmas. Judging patient's decision making competence in day-to-day care of patients suffering from Korsakoff's syndrome. Medicine, Health Care and Philosophy, 17 (4): 633-640.

5. Van den Hooff , S.L. & Goossensen, A. (2013). How to increase quality of care during coercive admission? A review of literature. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28 (3): 425-434.

6. Van den Hooff , S.L. & Goossensen, A. (2012). Cliënt of patiënt? De betekenis van aanspreektermen [Client or Patient? The meaning of contact terms]. Denkbeeld, 24, (juni 2012): 6-8.

7. Van den Hooff, S.L. & Goossensen, A. (2011). Zorgverleners in spagaat bij opname van patienten zonder ziekte-inzicht [Healthcare professionals struggling with Dutch law during admission into long term care]. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 21(4): 107-113.