Omgaan met (dreigende) fysieke agressie bij Korsakov

Geaccrediteerd met 9 punten in het kwaliteitsregister van V&VN.

Inhoud training
Deze training richt zich met name op het omgaan met fysiek (dreigend) agressief gedrag van bewoners. Waar de training ‘Omgaan met agressie vanuit een relationele grondhouding’, vooral gaat over preventie van agressie (fase 1 en fase 2), gaat deze training in op fase 3 en 4.
De grondgedachten van de training ‘Omgaan met agressie vanuit een relationele grondhouding’, onderschrijven we volledig. Liever agressie voorkomen en ombuigen, dan fysieke interventies moeten toepassen.
In deze training leren deelnemers wat te doen, opgebouwd van mild naar meer, wanneer de bewoner niet meer aanspreekbaar is en fysiek agressief gedrag vertoont. Zodanig dat de veiligheid van zichzelf, andere bewoners en/of de medewerker(s) in gevaar is.
Deelnemers leren, vooral door te oefenen, een basispakket aan fysieke technieken en vaardigheden. Afhankelijk van de vragen van de deelnemers kunnen de technieken aangepast worden aan de praktijk.

Contact
Marga ten Wolde, coördinator Korsakov Kenniscentrum
info@korsakovkenniscentrum.nl / 06 102 59 369

Voor wie?
Medewerkers die in hun omgang met Korsakovbewoners regelmatig fysieke agressie tegen komen en zich veiliger willen voelen op de werkvloer. De training is geschikt voor iedere zorgmedewerker en medewerkers van andere disciplines die regelmatig contact hebben met bewoners. De training kan in overleg met de trainer op de doelgroep afgestemd worden.
Het verdiend aanbeveling om eerst of ook de training ‘Omgaan met agressie bij Korsakov vanuit relationeel perspectief’ te volgen. Deze trainingen vullen elkaar goed aan.

Datum
In overleg met de trainer.

Locatie
Incompany. De trainer komt vooraf langs voor een kennismaking en afstemming.

Duur van de training
De training bestaat in principe uit vier bijeenkomsten van twee en een half uur. Na iedere bijeenkomst worden deelnemers geacht enkele kleine huiswerkopdrachten te maken.
In overleg kan de duur van de training aangepast worden.

Kosten
De kosten worden berekend aan de hand van het aantal deelnemers en aantal groepen. U kunt een begroting aanvragen. De definitieve (vrijblijvende) offerte wordt opgesteld na kennismaking met de trainer.

Trainer

Bernadette van den Brekel: Van Den Brekel Trainingen. Drs. Sociale Pedagogiek, communicatietrainer en trainer zelfverdediging/weerbaarheid in met name de zorg en onderwijs.
www.vandenbrekeltrainingen.nl

Lesmaterialen
Losse huiswerkopdrachten.

Toetsing
Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:
- aanwezigheid. Omdat dit een vaardigheidstraining betreft, is het nodig dat de cursist alle vier de bijeenkomsten aanwezig is geweest.
- de cursist heeft de huiswerkopdrachten gemaakt en kan dit aantonen.

Werkvormen
Reflectie-opdrachten, discussie en huiswerkopdrachten. Maar vooral fysieke vaardigheidsoefeningen en het trainen van fysieke technieken. De training is actief en sportief. Ook deelnemers met minder conditie of beperkingen kunnen, eventueel na overleg, meedoen. Veiligheid staat ook in de training voorop.

Programma
Tijdens vier bijeenkomsten kunnen aan bod komen:
- een stevige lichaamshouding en uitstraling
- stevig staan en in balans blijven
- emotioneel weerbaar tegen agressie
- grenzen stellen
- loskomen uit verschillende grepen: bv. polsgrepen, kledinggrepen, haargrepen, wurgrepen, middelgrepen
- afweren van klappen en trappen
- zelfverdediging in noodsituaties
- de regels van de wet
- eerste opvang van collega’s
- melding en opvang in de instelling

Meer gevorderde technieken kunnen ook getraind worden, maar vragen in de praktijk om meer trainingsuren, training van hele teams en regelmatige herhalingsbijeenkomsten.

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze Algemene Voorwaarden en het privacybeleid van toepassing.