Herhalingscursus: Omgaan met agressie

Geaccrediteerd met 2 punten bij V&VN kwaliteitsregister

Inhoud training
Deze cursus richt zich op deelnemers die de basistraining: 'Omgaan met agressie bij Korsakov vanuit relationeel perspectief' hebben gevolgd. De basistraining richt zich met name op de preventie van agressie vanuit een relationele grondhouding waarbij de deelnemers worden uitgenodigd om niet tegenover maar naast de bewoner te staan. Ook als er sprake is van (oplopende) agressie. Deze grondhouding is gebaseerd op de presentietheorie van Andries Baart. Hierbij is onder meer het opsporen van de 'innerlijke logica' van de bewoner en het geven van ‘aandacht om de aandacht’ belangrijk. Deelnemers gaan opsporen wat er voor de bewoner/cliënt toe doet, om van daaruit díens beleving van de werkelijkheid te begrijpen. Dit opdat er een persoonlijke vertrouwensband wordt opgebouwd en signalen van onvrede eerder worden waargenomen. Persoonlijke gevoeligheden van de deelnemers worden tevens bewust gemaakt waardoor deze beter hanteerbaar worden.
Tijdens de herhalingsbijeenkomst komt zowel de theorie als de opgedane praktijk ervaring aan de orde.

Contact
Marga ten Wolde, coördinator Korsakov Kenniscentrum
info@korsakovkenniscentrum.nl / 06 10 25 93 69
Op verzoek kan het werkboek voor de training naar u toegestuurd worden.

Voor wie?
Medewerkers die de basistraining: Omgaan met agressie bij Korsakov vanuit relationeel perspectief gevolg hebben. De training kan in overleg met de trainer op de doelgroep afgestemd worden.

Datum
In overleg met de trainer.

Locatie
Incompany.

Duur van de training
De training bestaat in totaal uit één bijeenkomst van 2 1/2 uur. Ter voorbereiding wordt de deelnemers gevraagd het cursusboek van de basistraining door te nemen en een casus voor te bereiden. 
In overleg kan de duur van de training aangepast worden.

Kosten
De kosten worden berekend aan de hand van het aantal deelnemers en aantal groepen. U kunt hiervoor een begroting aanvragen. De definitieve (vrijblijvende) offerte wordt opgesteld na afstemming met de trainer.
De groepsgrootte bedraagt maximaal 12 deelnemers.

Trainers
• Mathilde Bos MSc (Trainer, docent, psychiatrisch verpleegkundige en verplegingswetenschapper).
• Anja Tijmense (Sociaal Pedagogisch Werker, Teamleider Korsakov).

Lesmaterialen
Er wordt gewerkt met het cursusboek van de basistraining: omgaan met agressie bij Korsakov vanuit relationeel perspectief.

Toetsing
Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:
- Aanwezigheid.
- Actieve deelname

Werkvormen
Beeldmateriaal, theorie, oefeningen, observatie- en reflectie-opdrachten en discussie.

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze Algemene Voorwaarden en het privacybeleid van toepassing.