Herhalingscursus: Omgaan met agressie

Geaccrediteerd met 2 punten bij V&VN kwaliteitsregister

Voor wie
: Medewerkers die de basistraining: Omgaan met agressie bij Korsakov vanuit relationeel perspectief gevolg hebben. De training kan in overleg met de trainer op de doelgroep afgestemd worden.

Doel: deelnemers zijn in staat om de relationele grondhouding in de praktijk in te zetten bij het hanteren van (oplopende) agressie.

Datum: In overleg met de trainer.

Locatie: Incompany

Prijs: Wordt berekend aan de hand van het aantal deelnemers en aantal groepen.

Docent/Trainers
:
Mathilde Bos MSc (Trainer, docent, psychiatrisch verpleegkundige en verplegingswetenschapper).
Anja Tijmense (Sociaal Pedagogisch Werker, Teamleider Korsakov).

Duur van de training: De training bestaat in totaal uit één bijeenkomst van twee en een half uur. Ter voorbereiding wordt de deelnemers gevraagd het cursusboek van de basistraining door te nemen en een casus voor te bereiden. 
In overleg kan de duur van de training aangepast worden.

Lesmaterialen: Er wordt gewerkt met het cursusboek van de basistraining: omgaan met agressie bij Korsakov vanuit relationeel perspectief.

Toetsing:
Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:
- Aanwezigheid.
- Actieve deelname

Contact: Marga ten Wolde 06 102 59 369 
info@korsakovkenniscentrum.nl
Op verzoek kan het werkboek voor de training naar u toegestuurd worden.

Accreditatie: De training is met 2 punten geaccrediteerd in het kwaliteitsregister van V&VN.

Werkvormen:
. Beeldmateriaal, theorie, oefeningen, observatie- en reflectie-opdrachten en discussie.

Omschrijving cursus: Deze cursus richt zich op deelnemers die de basistraining: 'Omgaan met agressie bij Korsakov vanuit relationeel perspectief' hebben gevolgd. De basistraining richt zich met name op de preventie van agressie vanuit een relationele grondhouding waarbij de deelnemers worden uitgenodigd om niet tegenover maar naast de bewoner te staan. Ook als er sprake is van (oplopende) agressie. Deze grondhouding is gebaseerd op de presentietheorie van Andries Baart. Hierbij is onder meer het opsporen van de 'innerlijke logica' van de bewoner en het geven van ‘aandacht om de aandacht’ belangrijk. Deelnemers gaan opsporen wat er voor de bewoner/cliënt toe doet, om van daaruit díens beleving van de werkelijkheid te begrijpen. Dit opdat er een persoonlijke vertrouwensband wordt opgebouwd en signalen van onvrede eerder worden waargenomen. Persoonlijke gevoeligheden van de deelnemers worden tevens bewust gemaakt waardoor deze beter hanteerbaar worden.
Tijdens de herhalingsbijeenkomst komt zowel de theorie als de opgedane praktijk ervaring aan de orde.

De klachtenprocedure kunt u vinden onder de Algemene Voorwaarden.