Zijn is gezien worden

19 mei 2011
In de publieke kennisbank is de inaugurele rede geplaatst die Anne Goossensen uitsprak bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in Presentie en Geestelijke gezondheidszorg aan de faculteit Geesteswetenschappen van Tilburg University op 15 april 2011.