Wijzigingen binnen Korsakov kennis centrum

1 december 2010

Binnen het bestuur van het Korsakov Kenniscentrum vinden twee belangrjke wijzigingen plaats.

Gerrit Meijerink, secretaris en medeoprichter vanaf het eerste uur, legt zijn functie neer. Hij gaat emigreren en wordt hospital manager bij Mercy Ships.

Zijn plaats wordt ingenomen door Lidy Bezemer, hoofd zorg van Zorggroep Rijnmond, locatie Slingedael (tijdelijk Tussendael).

 

Marlies van Noppen stopt met ingang van 1 januari als coördinator. Zij gaat nu echt met pensioen. Het bestuur is erg blij dat haar functie wordt overgenomen door mw. Liesbeth van Beemen.

 

Wij danken Gerrit en Marlies voor hun grote bijdragen aan de ontwikkeling van het Kenniscentrum, wensen Gerrit heel veel succes in Afrika en Marlies nog heel veel plezier en gezondheid toe.