Vooraankondiging Netwerkbijeenkomst RAAK project 24 juni 2011

14 april 2011

let op: deze uitnodiging is bestemd voor leden en donateurs van het Korsakov Kenniscentrum. 

 

Wij nodigen u uit voor op vrijdag 24 juni 2011 van 9.30 uur (inloop) tot 12.30 uur voor een netwerkbijeenkomst van het RAAK-project ‘innovatie in de Korsakovzorg'. Hierna is er nog gelegenheid voor een lunch. In dit project werken het Korsakov Kenniscentrum, een groot aantal zorginstellingen en Hogeschool Inholland samen in een consortium aan kennisontwikkeling voor de Korsakovzorg. Daarbij vindt kruisbestuiving plaats van inzichten van zorgpractitioners, onderzoekers, docenten en studenten. Het project richt zich op het verminderen van handelingsverlegenheid van professionals in de omgang met mensen met Korsakov. Het project duurt in totaal twee jaar en nu, halverwege, willen we de eerste opbrengsten met u delen. In concreto gaat het om een viertal documenten/producten, die na intensief puzzelen tot stand zijn gekomen:

•1.       Een standaard voor diagnostiek voor Korsakov

•2.       Een standaard thiamine toediening bij Korsakov

•3.       Een methode voor het omgaan met agressie bij Korsakov

•4.       Een methode voor het omgaan met wils(on)bekwaamheid bij Korsakov

 

Ook lichten we toe hoe het project in het tweede jaar eruit ziet en hoe de proefimplementatie trajecten van de producten eruit gaan zien. We bieden u op deze bijeenkomst interessante inzichten voor de dagelijkse omgang met mensen met Korsakov, wetenschappelijke literatuuroverzichten en netwerk-mogelijkheden op uw vakgebied.

Deze bijeenkomst staat open voor alle medewerkers van instellingen die deelnemen aan het consortium alsmede andere belangstellenden. De bijeenkomst zal plaatsvinden op Hogeschool Inholland te Den Haag. Deze locatie ligt aan de Theresiastraat en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De toegang is kostenloos.

Via de website van het KKC presenteren we halverwege mei het definitieve programma voor de bijeenkomst. Voor meer informatie en voorinschrijving kunt u zich wenden tot Marga ten Wolde (marga.tenwolde@inholland.nl). Reserveert u de datum in uw agenda?

 

Met vriendelijke groet,  het RAAK-projectteam