Uitnodiging promotie met minisymposium Ineke Gerridzen 11 maart 2020 Amsterdam

3 februari 2020
Uitnodiging promotie met minisymposium Ineke Gerridzen 11 maart 2020 Amsterdam

Op woensdag 11 maart 2020 om 15.45 uur vindt de promotieplechtigheid plaats van Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde bij Atlant.Voorafgaande aan de promotieplechtigheid zal een minisymposium gehouden worden.
U bent allen van harte uitgenodigd voor zowel het minisymposium als de promotieplechtigheid. De bijeenkomsten zijn kosteloos.
U kunt zich via deze link aanmelden.

Ineke gaat haar proefschrift ‘Nothing is wrong with me. Behavioural symptoms and awareness in people with Korsakoff syndrome and other alcohol-related cognitive disorders living in nursing homes’ in het openbaar verdedigen. In 2014 is zij samen met Atlant en de afdeling Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van VUmc onder begeleiding van prof. dr. Cees Hertogh gestart met de KORSAKOV-studie. Dit betreft een beschrijvend onderzoek naar de kenmerken en het functioneren van mensen met het syndroom van Korsakov die in het verpleeghuis verblijven en richtte zich specifiek op het voorkomen van probleemgedrag en ziekte-inzicht, en de onderlinge verbanden bij deze groep mensen. Aan dit onderzoek hebben diverse zorgorganisaties deelgenomen.

Titel van het minisymposium:‘Korsakov op de kaart’. Hoe kennisontwikkeling bijdraagt aan specialistische zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov.
Datum: woensdag 11 maart 2020
Locatie: Auditorium Hoofdgebouw Vrije Universiteit, Amsterdam
Adres: De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

U kunt het proefschrift aanvragen bij i.gerridzen@atlant.nl

Routebeschrijving: vanaf de hoofdingang van het Hoofdgebouw loopt u rechts de trap op tot u in de foyer komt en dan weer links de trap op naar het aulaniveau. Als u hier linksaf loopt ziet u aan uw linkerzijde het auditorium.

Programma symposium en promotie.pdf