Themabijeenkomst Korsakov Zorgcircuit Overijssel

29 maart 2017
Themabijeenkomst Korsakov Zorgcircuit Overijssel

Op woensdag 6 april organiseert Korsakov zorgcircuit Overijssel met een prachtig programma en inspirerende sprekers een themabijeenkomst Korsakov in Deventer.


Het Korsakov zorgcircuit Overijssel wordt gevormd door de volgende instellingen: ZorgAccent, Dimence, RIBW groep Overijssel, Tactus Enschede, Bruggerbosch, Zorgspectrum Het Zand en Mediant. Zij bundelen kennis en kunde over het syndroom van Korsakov. Dit leidt tot betere signalering en diagnostisering, maar ook tot het naadloos op elkaar aansluiten van zorg. Daarnaast bevordert deze samenwerking snelle doorstroming naar de juiste behandel- of verblijfssetting.

De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers zorg, medewerkers wijkverpleging, huisartsen, praktijkondersteuners, casemanagers, zorgloket medewerkers en andere belangstellenden.
Datum woensdag 6 april, aanmelden is nog mogelijk.
Tijd: 15.30 - 21.00 uur
De toegang is kostenloos.

Meer informatie met programma en aanmelding: Uitnodiging Korsakov 2017 digitaal.pdf