Terugblijk en strategische planning 2018 Korsakov Kenniscentrum

27 februari 2018
Terugblijk en strategische planning 2018 Korsakov Kenniscentrum

Cynthia Vogeler, directeur Korsakov Kenniscentrum presenteerde op de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 22 december j.l. een terugblik van 2017 en de strategische plannen voor 2018.

 
Centraal op de agenda stond de terugblik 2017 en het jaarplan voor 2018. De begroting voor 2018 op basis van het jaarplan 2018 is ter goedkeuring voorgelegd en is deze ter plaatse goedgekeurd door de ALV. Helaas kon de kascommissie op deze ALV nog niet worden benoemd. Ondertussen zijn er 2 benoembare kandidaten voor de kascommissie die zich hebben gemeld bij het bureau. Zij zullen door het bestuur worden voorgesteld ter benoeming aan de ALV via een schriftelijke stemmingsronde.
In de terugblik op 2017 kijken we met plezier terug op de aansluiting van 8 nieuwe leden bij het KKC. Uiteraard hebben we op locatie nader kennis gemaakt.

Er is een start gemaakt met het Zorgprogramma Korsakov waarin experts vanuit onze leden meewerken om te komen tot een multidisciplinaire zorgprogramma Korsakov voor de extramurale zorg. Dit programma zal in 2018 zijn afgerond en de inzet is om dit arrangement per 1 januari 2020 mogelijk te maken voor de zorginkoop door de verzekeraars.
Op 26 september hebben we een zeer goed bezochte expertmeeting gehouden bij Hilverzorg. Het thema was Onvrijwillige zorg bij Korsakov. Met vooraanstaande experts uit wetenschap, cliëntenvertegenwoordiging, vertrouwenswerk en aanbieders is er een mooi debat gevoerd over de wet Zorg en Dwang en WvGGZ. Ondertussen zijn de wetten WDZ en WvGGZ aangenomen en zal in werking treden op 1 januari 2020.
De wetenschapsraad is geïnstalleerd onder leiding van prof. dr. Roy Kessels. Belangrijke opgave voor de wetenschapsraad is de integratie van onderzoek in de praktijk en het definiëren van een onderzoeksagenda Korsakov. Daarnaast heeft de wetenschapsraad een adviesfunctie voor Korsakov onderzoek in de praktijk. Op 21 december is het Wetenschapsforum Korsakov in Nijmegen georganiseerd voor alle leden van het KKC waarin de laatste onderzoeken op het gebied van Korsakov zijn gepresenteerd.
De Korsakov Academie is mooi gegroeid. Hoofddoel is het bijdragen aan de implementatie van onderzoek in de zorgpraktijk. Daarnaast draagt het bij aan de kwaliteit en deskundigheid van professionals in de Korsakovzorg door het aanbieden van geaccrediteerde opleidingen en trainingen die effectief bewezen zijn en vanuit de praktijk zijn ontwikkeld. Mooi resultaat is de ontwikkeling van de training Foutloos Leren Korsakov die vanaf april 2018 de eerste pilot kent bij Amsta.
Ook is de e-learning Korsakov in ontwikkeling en zal in juli 2018 gereed zijn.
Daarnaast was er natuurlijk aandacht voor het komende jaar 2018. Mooie plannen zijn ontwikkeld.

Het jaar 2018 staat in het teken van verbinden en versterken.
Dit gaan we op een 3 tal thema’s doen

1. Samen definiëren van goede zorg: Met een zorgprogramma Extramurale behandeling en een start maken met een ketenbrede zorgstandaard Korsakov
2. Continue leren en verbeteren: KKC wordt een lerend netwerk waarin we nog meer met elkaar en van elkaar gaan leren over goede zorg en behandeling van mensen met Korsakov. We ontsluiten de kennis die er is beter via onze website en social media en sluiten aan op de kennisvragen uit het veld.
Het competentieprofiel Korsakov begeleider wordt aangeboden aan V&VN als een uitwerking van het competentieprofiel op het expertsiegebied Korsakov.
3. Ontwikkelen, borgen en implementeren van kennis: Met de wetenschapsraad wordt een onderzoeksagenda ontwikkeld. De academie zal doelgroep specifieke en geaccrediteerde opleidingen op het gebied van Korsakov aanbieden aan de leden die bewegen effectief zijn en vanuit de praktijk zijn ontwikkeld en bij de praktijk aansluiten.

Met veel plezier kijken we terug op de bijeenkomst en zijn met veel plezier aan de slag gegaan in 2018.

KKC ALV Terugblik 2017 en plan 2018.pdf