Uitnodiging Symposium Atlant donderdag 19 april 2018

27 maart 2018
Uitnodiging Symposium Atlant donderdag 19 april 2018

Uitnodiging Korsakov Symposium

Wat we doen en wellicht niet mag:
Dilemma’s bij de zorg aan mensen met het syndroom van Korsakov

 

 

Eerder nodigden we u uit voor het Korsakov Symposium op 19 april bij Orpheus te Apeldoorn. Mogelijk is deze uitnodiging aan uw aandacht ontsnapt, daarom sturen wij u deze herinnering. Met veel trots maken we u er op attent dat accreditatie is goedgekeurd door:

Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) - 4 punten
Verpleegkundig Specialisten Register - 4 punten
Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals - 4 punten

Ons symposium is bedoeld voor o.a.
Bestuurders, hoger management, artsen, psychologen, Verpleegkundig specialisten, paramedici (zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, vaktherapeuten, diëtisten, logopedisten, etc.), maatschappelijk werkenden, geestelijk verzorgenden, teamleiders, verpleegkundigen en woonbegeleiders niveau 4 en 5, etc.

Twijfelt u of het congres interessant voor u is? Stuur dan een mail met uw vraag naar nienke@nekzt.nl

Wat kunt u verwachten?
Vindt u het acceptabel dat iemand met het syndroom van Korsakov af en toe het verpleeghuis verlaat om naar de kroeg te gaan? Accepteert u eventueel alcoholgebruik? Of vervuiling van het appartement? Hoe gaat u om met mensen die de medische of dagelijkse zorg weigeren of niet willen deelnemen aan activiteiten? En wat te doen als de Inspectie voor de Gezondheidszorg zich meldt?

Over deze en andere dilemma’s die de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov met zich meebrengt, organiseert Atlant het symposium ‘Wat we doen en wellicht niet mag’. Meer informatie over het programma en aanmelding vindt u op www.atlantsymposium.nl.

In het ochtendgedeelte geven keynote-sprekers een toelichting vanuit wet- en regelgeving, zorg en ethiek. ’s Middags vinden workshops plaats waarin de thema’s verder worden verdiept met behulp van onderzoeksresultaten, ervaringsverhalen en praktische oplossingen. Recent wetenschappelijk onderzoek brengt u op de hoogte van nieuwe inzichten.

Over Atlant
Markenhof is een gespecialiseerd verpleeghuis voor mensen met het syndroom van Korsakov en biedt aan 140 mensen een woon- en leefomgeving waar het leven zo gewoon mogelijk doorgang vindt. De visie van Atlant is om deze mensen ruimte te geven om zichzelf te zijn. Zo kunnen zij zich op hun eigen manier ontplooien, zoals dat het beste bij hen past.

Kosten
De kosten zijn € 200,- per deelnemer. Studenten betalen, op vertoon van hun collegekaart, slechts € 100,- (excl. BTW).

Wij hopen u te begroeten op ons Korsakov Symposium op donderdag 19 april 2018!

Met vriendelijke groet,

Mariët de Zwaan,
Directeur Zorg Atlant