Succesvol Symposium Federation of the European Societies of Neuropsychology in Maastricht

13 november 2017
Succesvol Symposium Federation of the European Societies of Neuropsychology in Maastricht

Woensdag 13 september t/m vrijdag 15 september vond de 6de wetenschappelijk bijeenkomst van de Federation of the European Societies of Neuropsychology in Maastricht plaats.

 

 
We blikken terug op een succesvol symposium tijdens congres van de Federation of the European Societies of Neuropsychology (FESN), dat plaatsvond in Maastricht. Voorzitters prof. dr. Kessels (Radboud Universiteit, Radboudumc, Vincent van Gogh instituut en voorzitter Wetenschapsraad Korsakov Kenniscentrum) en dr. Walvoort (Vincent van Gogh instituut) organiseerden een internationaal symposium met het thema alcohol-gerelateerde cognitieve stoornissen: mechanismen, diagnostiek en behandeling. Onderzoeksresultaten van patiënten met cognitieve stoornissen door alcoholgebruik (maar zonder het syndroom van Korsakov, oftewel, patiënten met AUD) en patiënten met het syndroom van Korsakov (KS) werden vergeleken. Het eerste deel van het symposium focuste zich op neuronale en cognitieve verschillen tussen deze twee patiëntgroepen. In het tweede gedeelte werden klinische interventies besproken, die de intacte processen aanspreken.

Deel 1: Als eerste presenteerde dr. Pitel (Normandie universiteit, Caen) haar werk naar aangedane hersengebieden bij patiënten met AUD en patiënten met KS. Pitel concludeerde dat bepaalde atrofie het thalamische gebied (dorsale gedeelte van de anterieure en mediodorsale nuclei) een belangrijke aanwijzing kan geven voor patiënten met AUD die risico lopen op het ontwikkelen van KS.
Als tweede onderstreepte dr. Brion (Katholieke universiteit Leuven) de rol van executieve functies bij (disfunctionele) geheugenprocessen. Haar onderzoek liet zien dat zowel patiënten met AUD als KS executieve functiestoornissen hebben. Executieve functies moeten daarom meegenomen worden bij de diagnostiek naar alcohol-gerelateerde cognitieve stoornissen.
Als derde presenteerde prof. dr. Maurage (Katholieke universiteit Leuven) zijn onderzoek naar brongeheugen, waaronder temporal context confusion (TCC; verwarring over wanneer informatie is waargenomen) bij patiënten met AUD en KS. Zijn onderzoekt toonde aan dat patiënten met AUD geen problemen met brongeheugen hadden, terwijl TCC wel aanwezig was bij patiënten met KS. De aanwezigheid van TCC zou daarom diagnostisch gebruikt kunnen worden bij het differentiëren tussen AUD en KS.

Deel 2: Anke Loijen, klinisch neuropsycholoog (Vincent van Gogh instituut), paste cognitive bias modification training toe bij patiënten met AUD en KS. Het is bekend dat deze patiënten een automatische neiging hebben om alcohol-gerichte stimuli te benaderen. Deze neiging nam af na toepassing van deze training in beide groepen.
Als laatste presenteerde dr. Rensen (Vincent van Gogh instituut) haar onderzoek naar foutloos leren bij patiënten met KS. Zij concludeerde dat foutloos leren een effectieve methode is om patiënten KS alledaagse vaardigheden te leren, ondanks de ernstige geheugenproblemen.

Het symposium weerspiegelt de internationale samenwerking tussen wetenschappers en instellingen die onderzoek doen naar patiënten met alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Door onderzoek kan de kennis over en zorg van deze doelgroep verbeterd worden.