Stand van Zaken Wetsvoorstellen onvrijwillige zorg

23 januari 2018
Stand van Zaken Wetsvoorstellen onvrijwillige zorg

Maandag 15 en dinsdag 16 januari debatteerde de Eerste Kamer met de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) over drie wetsvoorstellen die te maken hebben met Zorg en Dwang. Inmiddels is bekend dat de wetsvoorstellen aangenomen zijn.De Eerste Kamer besloot eerder de drie wetsvoorstellen vanwege de nauwe onderlinge verwevenheid gezamenlijk te behandelen. Het gaat om de wetsvoorstellen Wet forensische zorg (32.398 - Wfz), de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (31.996 - Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32.399 - Wvggz).

 

De Wet Zorg en dwang beschermt cliënten tegen onvrijwillige zorg met een stappenplan waarin zorgverleners alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg in beeld brengen. Bekijk het Stappenplan Wet zorg en dwang (pdf). Dit stappenplan is nog niet definitief. Een definitieve versie verschijnt later in januari 2018. Let op: Het stappenplan kan nu al helpen om het proces zorgvuldig aan te pakken, maar het is nog niet verplicht om helemaal zo te werken.
Dinsdag 23 januari wordt gestemd over deze wetsvoorstellen.
Op dit moment is er de verwachting dat er een meerderheid is in de Eerste Kamer voor de wetsvoorstellen.

Het onderstaande factsheet beschrijft het wetsvoorstel Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijke gehandicapte cliënten. In 15 vragen en antwoorden wordt er een beeld gegeven van de belangrijkste aspecten van het wetsvoorstel.
Factsheet Wet Zorg en Dwang.pdf

Veelgestelde vragen over de Wet Zorg en Dwang van Zorg voor Beter kennisplein