Symposium Rock your Brains: woensdag 26 juni 2019 Ridderkerk

31 mei 2019
Symposium Rock your Brains: woensdag 26 juni 2019 Ridderkerk

Op woensdag 26 juni 2019 organiseert Korsakovcentrum Slingedael van Lelie zorggroep in samenwerking met het Korsakov Kenniscentrum het symposium:
Rock your Brains: muziek en beweging bij het syndroom van Korsakov en overige hersenaandoeningen. Accreditatie is aangevraagd.

Adresgegevens: Van der Valk Hotel Ridderkerk, Krommeweg 1, 2988 CB RidderkerkDagvoorzitter is prof. dr. Albert Postma, hoogleraar Klinische Neuropsychologie (Universiteit Utrecht) en hoofd van het Memory & Space Lab. Albert Postma is tevens verbonden aan Korsakovcentrum Slingedael (Topcare) als hoofd van de onderzoekscommissie.

Inhoud van het symposium Rock your Brains:
Centraal staan de werking en invloed van muziek in en op ons brein, speciaal bij mensen met hersenaandoeningen zoals het syndroom van Korsakov. ’s Ochtends kunt u luisteren naar boeiende lezingen, ’s middags volgt u drie workshops. Ook zijn er posterpresentaties.

Sprekers zijn dr. Rebecca Schaefer, hoofd van het Music, Brain, Health & Technology lab en docent Gezondheids- en Klinische Neuropsychologie (Universiteit Leiden), dr. Martine van Zandvoort, klinisch neuropsycholoog en universitair hoofddocent (Universiteit Utrecht en UMC Utrecht) & dr. Cyrille Ferrier, neuroloog (UMC Utrecht) en dr. Jan Wijnia, specialist ouderenzorg (Korsakovcentrum Slingedael).

In de middag worden drie workshops aangeboden. U hoeft geen keuze te maken, u krijgt de gelegenheid om alle workshops te volgen. Andrea Liebrand, neurologisch muziektherapeute heeft veel ervaring in het werken met mensen met Korsakov. Andrea gaat samen met Jenna Garcia, derde jaars muziektherapiestudent in hun workshop aan de slag met muziek. De tweede workshop wordt gegeven door Mathilde Akse, muziektherapeut en onderzoeker voor zorginstelling Aafje in Rotterdam en Tijs de Boer, muziektherapeut bij Lelie zorggroep en Hartekamp groep. Mathilde en Tijs stellen tijdens hun workshop de cliënt centraal!. Een derde workshop zal gegeven worden door Martien van Oostrom.

Het symposium is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig of persoonlijk geïnteresseerd is in het syndroom van Korsakov.
Kennisdeling staat voorop!

Programma

09.00 – 09.15  Inloop
09.15 – 09.20  Ontvangst door Joost Zielstra, bestuurder Lelie zorggroep
09.20 – 09.30  Welkom door Albert Postma
09.30 – 10.15  Rebecca Schaefer: 'Muziek in het brein: van onderzoek tot therapie'

10.15 - 10.45  Pauze

10.45 - 11.30  Jan Wijnia: 'Music bij heart' en cerebellaire cognitie bij mensen met het syndroom van Korsakov'
11.30 - 12.15  Martine van Zandvoort en Cyrille Ferrier: 'Onze hersenen daar zit muziek in! Wakkere Hersenoperaties bij patiënten'

12.15 – 13.15  Lunch    

13.15 – 14.15  Workshop met 15 minuten wisseltijd
14.15 – 15.15  Workshop met 15 minuten wisseltijd
15.15 – 16.00  Workshop

16.00 – 16.15 Plenaire afsluiting
Na afloop is er nog gelegenheid om onder het genot van een hapje en sapje na te praten.

Meer informatie over van de inhoud van de presentaties en de workshops vindt u hier: overzicht presentaties en workshops.pdf

Tijdens de pauze, lunch en workshopwissel kunt u de posterpresentaties bezoeken.
Mocht u interesse hebben om met uw poster deel te nemen aan de posterpresentatie, dan kunt u contact opnemen met info@korsakovkenniscentrum.nl. U ontvangt dan gratis deelname.

Accreditatie:
♦ Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC 1) en medisch specialisten zoals o.a. neurologen (het verschil is alleen dat het in de agenda van GAIA onder het kopje “buiten eigen vakgebied” komt te staan). Is geaccrediteerd met 5 punten.
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V & VN en Register Zorgprofessional. Is geaccrediteerd met 5 punten.
♦ Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register. Is geaccrediteerd met 5 punten.
Accreditatie Register Vaktherapie.

Onderstaande accreditaties zijn aangevraagd en in behandeling:
♦ Accreditatie NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
♦ Accreditatiebureau - FGzPt

Kosten:
€ 100 voor leden van het Korsakov Kenniscentrum, € 200 voor niet-leden en € 50 voor studenten. Onder gebruikmaking van de onderwijsvrijstelling is geen omzetbelasting verschuldigd.
Let op: medewerkers Lelie zorggroep en studenten melden zich aan via info@korsakovkenniscentrum.nl

U kunt zich hier aanmelden!