Expertmeeting: Spanning en dilemma bij onvrijwillige zorg Korsakov op dinsdag 26 september 2017

31 juli 2017
Expertmeeting: Spanning en dilemma bij onvrijwillige zorg Korsakov op dinsdag 26 september 2017

Dinsdag 26 september 2017 organiseert het Korsakov Kenniscentrum een expertmeeting met als thema 'Spanning en dilemma bij onvrijwillige zorg Korsakov'.

Locatie: Hilverzorg, locatie Nieuw Kerkelanden, Franciscusweg 137, 1216 SB Hilversum.
Tijd: 13.00 - 16.00 uur. Wij sluiten af met een hapje en een sapje
Dagvoorzitter: Cynthia Vogeler, directeur Korsakov KenniscentrumProgramma
Wat is zorgvuldig handelen bij Drang en Dwang in de zorg voor Korsakov patiënten? Wanneer mag er ingegrepen worden in het leven van mensen die een beperkt of geen ziekte inzicht hebben? Welke spanningen treden er op bij een onvrijwillige opname? En hoe pas je drang en dwang zorgvuldig toe tijdens een onvrijwillig opname proces?
Deze vragen leven als het gaat om zorg aanbieden aan mensen met een verdenking op het syndroom van Korsakov.

Op inspirerende en interactieve wijze zal tijdens de expertmeeting worden ingegaan op de overstijgende verantwoordelijkheid van professionals bij onvrijwillige zorg. Dr. mr. Susanne van den Hooff zal de bevindingen van haar promotieonderzoek en haar aanbevelingen presenteren. Natuurlijk staan de vragen uit de zaal centraal en is er een expert panel die vanuit de verschillende perspectieven met elkaar en de zaal zal discussiëren over hun visie op onvrijwillige zorg en wat goede zorg is voor de patiënt.

Met elkaar gaan we op zoek naar hoe gezamenlijk in de praktijk te komen tot de beste oplossing voor de patiënt als het gaat om beslissingen rond onvrijwillige opnemen en zorg waar de professional de tweestrijd in verantwoordelijkheden tracht te verenigen: het recht op individuele vrijheid ten opzichte van de behoefte om mensen te beschermen in een kwetsbare situatie.

De expertmeeting zal plaatsvinden bij de onlangs aangesloten locatie Nieuwe Kerkelanden van zorginstelling Hilverzorg in Hilversum. De bijeenkomst geeft u de gelegenheid deze mooie en bijzondere locatie te bezoeken.
De bijeenkomst zal zich richten op medewerkers van zorginstellingen, familie en naasten van bewoners met het syndroom van Korsakov.

Dr. mr. Susanne van den Hooff is werkzaam als lector aan de Hogeschool Inholland en als assistent professor Law & Health Care aan het instituut Health Policy & Managemant van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Susanne is 1 december 2015 gepromoveerd aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht. Het centrale doel van haar studie was het vergroten van wetenschappelijke kennis over onvrijwillige opname in de langdurige zorg en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van verbeteringen in dit proces.


13.00 - 13.10 uur:          Opening Anneke Alferink, manager expertisecentrum Nieuwe Kerkelanden
13.10 - 13.40 uur:          Familieverhaal door Marijke de Ruijter
13.40 - 14.25 uur:          Presentatie Susanne van den Hooff
                                                      
14.25  - 14.40 uur:          Pauze

14.40 - 15.25 uur:          Paneldiscussie
15.25 - 15.55 uur:          Praktijkopdracht
15.55 – 16.00 uur:         Plenaire terugkoppeling
16.00 – 17.00 uur:         Afsluiting met hapje en sapje

Het panel bestaat uit de volgende leden:
dr. Mr. Susanne van den Hooff: Assistant Professor (Mental) Health, Law & Ethics Erasmus School– institute of Health Policy & Management 
drs. Ingrid van der Schaaf
: Psychiater, hoofd behandelaar Julianaoord, centrum voor neuropsychiatrie en verslaving Juliana Oord, centrum voor neuropsychiatrie
Marijke de Ruijter:
ervaringsdeskundig familielid
dr. Alistair Niemeijer: Universitair docent en post-doc onderzoeker - ‎VU Medisch Centrum, Sociale Geneeskunde
Nannie Flim MCM: Directeur bij Stichting PVP 
Peter Barendsen: Ervaringsdeskundige verslavingszorg Noord Nederland en GGZ Drenthe

Aanmelden is mogelijk via: http://www.korsakovkenniscentrum.nl/activiteitenagenda 
Familieleden/naasten graag met naam van instelling vermelden.
Meer informatie: info@korsakovkenniscentrum.nl

programma 26 september definitief.pdf