Expertmeeting dinsdag 26 juni 2018

30 april 2018
Expertmeeting dinsdag 26 juni 2018

Uitnodiging Expertmeeting 'Multidisciplinair zorgprogramma Korsakov in de eerste lijn'
Datum: dinsdag 26 juni 2018
Locatie: Hilverzorg, locatie Nieuwe Kerkelande, Franciscusweg 137, 1216 SB Hilversum
Tijd: 13.00 - 16.00 uur

 


Programma:

Bij deze expertmeeting presenteren wij het Zorgprogramma Extramurale behandeling bij Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Van oktober 2017 tot april 2018 is met een werkgroep bestaande uit zorgbehandelaren uit het netwerk van het Korsakov Kenniscentrum hard gewerkt aan dit zorgprogramma. In 4 intensieve bijeenkomsten is met elkaar literatuur, best practise en dagelijkse praktijk gedeeld en besproken. Een samenhangend en praktisch toepasbaar zorgprogramma is het resultaat. 
Tijdens de expertmeeting gaan wij de eerste conceptversie met u delen en toetsen of er nog aanpassingen wenselijk zijn. Alle relevante suggesties nemen wij mee naar de uiteindelijke eindversie. Ook leest het Zorginstituut mee en zal het programma worden voorgelegd aan Zorgverzekeraars Nederland.

Keynote spreker Henk Nies, lid van de Raad van Bestuur van kenniscentrum van de langdurige zorg Vilans zal u toelichten hoe de kwaliteit van een zorgprogramma in relatie tot professionaliteit en persoonsgerichte zorg staat. 

Binnenkort volgt het definitieve programma. U kunt zich alvast aanmelden via deze link.
Aansluitend op de expertmeeting zal de ALV in dezelfde ruimte plaatsvinden.