Publicatie artikel Ineke Gerridzen over neuropsychologische symptomen bij Korsakovbewoners

27 februari 2018
Publicatie artikel Ineke Gerridzen over neuropsychologische symptomen bij Korsakovbewoners

Ineke Gerridzen is als specialist ouderengeneeskunde werkzaam bij Atlant, locatie Markenhof te Beekbergen. Daarnaast is zij onderzoeker bij het VUmc, afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde.Het artikel 'Neuropsychiatric Symptoms in People With Korsakoff Syndrome and Other Alcohol-Related Cognitive Disorders Living in Specialized Long-Term Care Facilities: Prevalence, Severity, and Associated Caregiver Distress' wordt volgende maand gepubliceerd in het eerstvolgende nummer van de Journal of the American Medical Directors Association.

Een PDF van dit artikel is gedurende 50 dagen tot 12 april a.s. vrij verkrijgbaar via de volgende link:
https://authors.elsevier.com/a/1Wbnv5QyCpwS4K

Korte inhoud artikel:
In deze studie wordt de prevalentie en ernst van neuropsychologische symptomen (NPS) bij mensen met korsakovsyndroom (KS) die in gespecialiseerde verpleeghuisinstellingen wonen en de impact hiervan op de zorgmedewerkers onderzocht.
De resultaten van de studie zijn dat bijna alle van de 281 bewoners (96,4%) ten minste 1 NPS en 45,8% vertoonden 5 of meer symptomen vertoonden. Prikkelbaarheid / labiliteit (68,3%), agitatie / agressie (58,7%) en ontremming (52,7%) kwamen het meest voor. Hoewel het gemiddelde niveau van ernst voor alle NPS relatief laag was, had de helft van de bewoners (49,1%) ten minste 1 ernstige NPS. De zorgmedewerkers ervoeren hier weinig impact van.
Conclusie: NPS komt veel voor bij KS-inwoners. Onverwacht hadden deze geen ernstige gevolgen voor bewoners en verzorgend personeel. Het is belangrijk om meer inzicht te krijgen in de persistentie en het beloop van NPS en de associaties daarvan bij KS-patiënten om deze symptomen beter te kunnen begrijpen en te verminderen en uiteindelijk om de kwaliteit voor de bewoners te verbeteren.