Terugblik psychologenbijeenkomst 6 juli 2017

16 juli 2017
Terugblik psychologenbijeenkomst 6 juli 2017

Op 6 juli 2017 heeft de pychologenbijeenkomst in Beekbergen plaatsgevonden. Het is een mooie en inspirerende bijeenkomst geworden. Veel lof voor de mooie presentatie van Eveline Nieuwenhuis.
Doel van de psychologenbijeenkomst is het uitwisselen van kennis ervaringen van psychologen/gedrags-wetenschappers en bespreken van thema’s en leren van casuïstiek.
Alle bij de Korsakov Kenniscentrum betrokken psychologen zijn welkom bij het overleg dat ieder half jaar wordt georganiseerd bij een van de lid organisaties.Het overleg is inspirerend en lerend doordat er met collega’s betrokken bij Korsakov zorg uit de verschillende ledenorganisaties nieuwe perspectieven en inzichten worden uitgewisseld en nieuwe kennis en ideeën meegenomen kunnen worden naar de eigen organisaties.
Thema van de bijeenkomst was de psychosociale benadering in de Korsakov verpleeghuiszorg. Psycholoog Eveline Nieuwenhuis is werkzaam op locatie Vliethoven van Stichting de Hoven in Delfzijl. Locatie Vliethoven heeft de persoonlijke situatie en behoefte van de bewoners als uitgangspunt voor de zorg die zij bieden. Door de gehele psycho-sociale begeleiding is sterk de presentie theorie verweven.
Eveline heeft aan de hand van de presentatie (zie link) de werkwijze en rol van de psycholoog toegelicht rondom de zorg van Korsakov patiënten in het licht van de presentie en persoonlijk perspectief biedende zorgbenadering.
Aansluitend is met elkaar op zorg en behandelsituaties ingegaan en zijn vragen aan bod geweest waaronder:
•    Wat de is benaderingswijze/visie van jullie instelling, waar liggen verschillen en overeenkomsten. Wat zijn de effecten die zichtbaar zijn.
•    Wat is de rol van de psycholoog daarin?
•    Wat kun je ermee bereiken op het gebied van eigen regie voor de bewoner?

Presentatie: Presentatie Eveline Nieuwenhuis.pdf

De psychologenbijeenkomsten van het Korsakov kenniscentrum zullen in het vervolg aansluitend op de expertbijeenkomsten worden gepland.
Het eerst volgende psychologenoverleg is gepland op 26 september 2017 in Hilversum en heeft als thema “Video Interventie in de Korsakov zorg”.

U kunt zich hier alvast voor aanmelden via de link. Psychologen aangesloten via het KKC ontvangen ook een persoonlijke uitnodiging.