Prachtige ervaringen gedeeld op het kennisnetoverleg in Beekbergen

13 september 2018
Prachtige ervaringen gedeeld op het kennisnetoverleg in Beekbergen

Op Dinsdag 11 september was het kennisnetoverleg met thema Dagbesteding te gast bij de Markenhof in Beekbergen.

 

 
In 2017 is door dr. Arna van Doorn en dr. Els Verschuur onderzocht wat de succesfactoren van het Dag Activiteiten Centrum (DAC) op locatie de Markenhof van zorginstelling Atlant zijn. Het grootste deel van de cliënten op het DAC heeft het syndroom van Korsakov.
De doelen van het DAC zijn onder meer het bieden van zinvolle dagbesteding en een duidelijke dag- en weekstructuur, het in standhouden en uitbreiden van arbeids- en sociale mogelijkheden en het bevorderen van de zelfredzaamheid. De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in het rapport: Dag Activiteiten Centrum: arbeidsmatige dagbesteding voor en door mensen met het syndroom van Korsakov. Uit het rapport volgen naast het benoemen van de succesfactoren ook aanbevelingen voor andere zorginstellingen.

Het DAC van de Markenhof staat bij leden van het Korsakov kenniscentrum bekend als een prachtig en goed voorbeeld van een cliëntgerichte zinvolle dagbesteding. De belangstelling en opkomst voor de bijeenkomst was dan ook erg groot.

Na een introductie over de Markenhof door Elise Arends lichten Hennie ten Tije en Marco van Nek toe wat het belang van een zinvolle dagbesteding is. De dagbesteding op de Markenhof bestaat uit: het dagactiviteitenplein, de Specifieke Arbeidsmatige Besteding (SAD) en het DAC. Hennie legt uit dat het DAC in het verleden klein begonnen is en langzaam doorgegroeid en ontwikkeld is naar de huidige professionele arbeidsmatige dagbesteding van nu. Hennie laat tijdens zijn presentatie prachtige voorbeelden zien van de werkzaamheden op het DAC.
Hennie adviseert om met het team goed op zoek te gaan naar werkzaamheden die bij de bewoner past en de benaderingswijze aan te passen voor iedere individuele cliënt waarbij de principe van foutloos leren en de empatisch directieve benadering behulpzaam zijn. De bewoner kiest zelf aan welke werkzaamheden hij wil deelnemen. Heeft de bewoner een andere wens? dan wordt er gekeken of deze wens vervult of zo dicht mogelijk benaderd kan worden. 
Marco van Nek vult de presentatie aan met een prachtig voorbeeld van de SAD over een bewoner die als schilder meewerkt bij een schildersbedrijf. Bij Specifieke Arbeidsmatige Dagbesteding wordt vanuit het wonen begeleiding gegeven bij het werken binnen een andere discipline bij Atlant.

In het 2de gedeelte van de bijeenkomst kregen de deelnemers in groepjes een aantal vragen voorgelegd en was er gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen. Het Korsakov Kenniscentrum inventariseert de antwoorden op de vragen en neemt deze mee in de strategische plannen voor de komende jaren. De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding op het DAC. Het was een geslaagde ochtend!


 

Hennie ten Tije

 


Fietsenwerkplaats op het DAC