Kick-off Strategie Korsakov Kenniscentrum 2020

26 oktober 2017
Kick-off Strategie Korsakov Kenniscentrum 2020

Dinsdag 12 september vond in het kennisnetoverleg de kick-off Strategie 2020 Korsakov Kenniscentrum plaats. Cynthia Vogeler presenteert de bijeenkomst aan de hand van vijf vragen om input voor de komende jaren te verkrijgen.


Dynamiek, inspiratie en heel veel goede ideeën, dat leverde de eerste bijeenkomst over de strategie 2020 van het KKC op. Een mooie interactieve bijeenkomst die met behulp van een ‘snelkookpan methode’ veel heeft opgeleverd.

Het KKC gaat de komende maanden graag met haar leden in gesprek over de koers van het KKC voor de komende 3 jaren. Hierbij staat voor ons centraal: hoe maken we met elkaar een sterk (keten)netwerk, voor kennisdeling, kennisontwikkeling en onderzoek en hoe kan het KKC faciliteren bij de verankering van kennis in de praktijk. Daarnaast ook de taak aan het KKC om Korsakov helder op de kaart te krijgen binnen de keten en in de maatschappij.

Aan de hand van 5 vragen is er veel input gegeven waar wij vanuit het KKC mee aan de slag gaan. Daarin werd ook duidelijk meegegeven dat er graag vanuit de leden wordt bijgedragen aan het versterken van het netwerk. Ook is aandacht voor goede communicatiekanalen om kennis te delen van belang.

De komende maanden zetten wij graag vervolgstappen, samen met de leden van het KKC, om in het voorjaar een totaalbeeld te maken van de kansen en mogelijkheden en de gewenste doelen en acties die wij gaan vertalen naar een strategisch plan 2020.

Natuurlijk houden we iedereen via de nieuwsbrief op de hoogte hiervan en horen graag jouw ideeën en input voor het strategisch plan 2020. Binnenkort meer!!

Presentatie: Presentatie Cynthia Vogeler.pdf