Kennisnetoverleg 29 november Deskundigheidsbevordering

11 oktober 2018
Kennisnetoverleg 29 november Deskundigheidsbevordering

Donderdag 29 november zal het kennisnetoverleg plaatsvinden bij Hilverzorg, locatie Nieuw Kerkelanden. Het Thema is Deskundigheidsbevordering rondom de zorg van Korsakov.
Adres: Franciscusweg 137, 1216SB Hilversum.
Aanmelden kan via deze link.
Toegang voor deze bijeenkomst is gratis.

 

 


Ervaring en deskundigheid is belangrijk om optimale zorg te kunnen bieden aan cliënten met het Syndroom van Korsakov.

In het netwerk van Korsakovzorgmedewerkers is enige tijd terug de behoefte aangegeven om voor de specifieke doelgroep een op de praktijk gericht beroeps competentieprofiel te schrijven. Dit ook mede ingegeven door de ontwikkeling van nieuwe (wetenschappelijke) kennis en inzichten vanuit de zorgpraktijk.
Dit competentieprofiel geeft weer over welke vermogens de Korsakovzorgmedewerker moet beschikken om het geheel van de zorg voor cliënten met het syndroom van Korsakov goed te kunnen uitvoeren.

Onlangs is met input van zorgmedewerkers uit de praktijk het competentieprofiel Korsakovzorgmedewerkers ontwikkeld en ter advies aangeboden bij Vereniging Verpleegkundige & Verzorgende Nederland (V&VN). Tijd om het thema deskundigheidsbevordering meer aandacht te geven!
Wat is nu eigenlijk de meerwaarde van doelgroepspecifieke competenties? en Wat is het belang van goede (doelgroepspecifieke) scholing? V&VN gaat ons tijdens een presentatie op deze en andere vragen antwoord geven.

Korsakov Academie
Een mooie stap naar de Korsakov Academie. Enkele jaren terug heeft een tweejarig onderzoek naar handelingsverlegenheid onder medewerkers werkzaam in de zorg rondom Korsakov plaatsgevonden. Uit dit onderzoek is onder andere een opzet voor de training 'Omgaan met agressie bij Korsakov vanuit relationeel perspectief' voortgekomen. In 2016 is de training verder ontwikkeld en getest en is een prachtige reader uitgebracht. Dit was de start van de Korsakov Academie. Inmiddels heeft de training bij meerdere zorginstellingen plaatsgevonden en de reacties van de deelnemers zijn zeer positief.

De ontwikkeling van de Korsakov Academie heeft niet stil gestaan en inmiddels worden meerdere onderbouwde en geaccrediteerde trainingen aangeboden. De bijeenkomst biedt de leden van het Korsakov Kenniscentrum een mooie gelegenheid om kennis te maken met de trainers en te proeven van de trainingen.

Er zal een korte presentatie van de trainingen uit de Korsakov Academie gegeven worden waarbij het ook mogelijk is om vragen te stellen. Er zal tevens aandacht besteed worden aan de E-Learning module Korsakov.
In het 2de gedeelte van de bijeenkomst worden workshops en demonstraties van de trainingen gegeven.


Programma
09.30 - 10.00 uur        Inloop met uitreiking nieuwe brochure Korsakov Academie

10.00 – 10.10 uur       Introductie Nieuw Kerkelanden

10.10 – 10.30 uur       Trainingsaanbod voor de doelgroep Korsakov

10.30 – 11.00 uur       De waarde en borging van deskundigheidsbevordering
                                
       Presentatie van Bas Vogel, senior beleidsadviseur V&VN


Wisseltijd

Workshops:

  1. Omgaan met agressie bij Korsakov vanuit relationeel perspectief
  2. Omgaan met fysieke agressie bij Korsakov
  3. Empathisch Directieve Benadering
  4. Foutloos leren bij Korsakov

11.10 – 11.30 uur       1ste ronde

11.30 – 11.35 uur       wisseltijd

11.35 – 11.55 uur       2de ronde

(Je kunt per ronde uit één van de vier workshops kiezen)

12.00 uur:                   Afsluiting

 

Je kunt je  hier aanmelden voor de bijeenkomst.
Sluitingsdatum voor aanmelden is: 26 november