Kennisnetoverleg donderdag 14 juni in Gorinchem

11 juni 2018
Kennisnetoverleg donderdag 14 juni in Gorinchem

Donderdag 14 juni 2018 vindt het Kennisnetoverleg plaats bij zorginstelling Rivas in Gorinchem.
Locatie: Het gasthuis (Lekzaal), Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem.
LET OP: NIEUWE LOCATIE!!!!
Tijd: 10.00 – 12.00 uur.
Thema van het overleg is Resocialisatie
Het Kennisnetoverleg is een netwerkbijeenkomst voor alle medewerkers die werkzaam zijn bij een zorginstelling aangesloten bij het Korsakov Kenniscentrum.

Toelichting op de agenda:
Op locatie Lückerheide van zorginstelling Meandergroep is onlangs een pilot uitgezet voor de begeleiding van een bewoner naar de thuissituatie. Reden hiervoor was dat de resultaten van resocialisatie erg laag waren. Er is een document met een stappenplan door een expertgroep opgesteld waardoor de bewoner beter begeleid kan worden. Kristel Hakke, Tom Moonen en Ralph Fischer lichten het stappenplan en het resultaat van de pilot toe.
Graag willen wij de ervaringen van andere instellingen met elkaar uitwisselen.
Aanvullend op dit thema zal er aandacht zijn voor het Zorgprogramma 'Extramurale Zorgprogramma voor mensen met het Syndroom van Korsakov of andere ernstig alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen'.

Verder zou Cynthia Vogeler, directeur van het Korsakov Kenniscentrum graag met de aanwezigen in gesprek willen gaan over onderzoekthema's in de zorg rondom Korsakov. Welke kennisvragen spelen er in de praktijk? en welke meerwaarde heeft onderzoek op de kwaliteit van leven en autonomie van cliënten met Korsakov?

Tijdens het overleg zullen er ook andere onderwerpen aan de orde komen. Het verslag van het kennisnetoverleg van 13 maart is op het kennisplein geplaatst.

Aanmelden voor het kennisnet kan via de link op de website
Meer informatie: info@korsakovkenniscentrum.nl

Agenda Kennisnet 14 juni 2018.pdf