Kennisnetbijeenkomst dinsdag 19 maart: Stand van zaken met betrekking tot de Wet Zorg en Dwang

28 februari 2019
Kennisnetbijeenkomst dinsdag 19 maart: Stand van zaken met betrekking tot de Wet Zorg en Dwang

Dinsdag 19 maart 2019 vindt de kennisbijeenkomst plaats bij Beweging 3.0 woonzorgcentrum De Lichtenberg, Utrechtseweg 299 te Amersfoort (zaal de Kapel is op de 1e verdieping).
Het thema is: Stand van zaken met betrekking tot de Wet Zorg en Dwang
Tijd 13.00 tot 15.00 uur
U kunt zich via deze link aanmelden.


Inhoud van de kennisbijeenkomst
In 2020 zal de nieuwe Wet Zorg en Dwang zijn intrede doen. In deze bijeenkomst wordt stilgestaan wat de nieuwe wet ons gaat brengen. Wat valt in deze wet onder gedwongen zorg? waar liggen grenzen? en wat zegt de wet over huis- en leefregels? Aan de hand van een casus zal een dilemma uit de zorg worden besproken en vanuit verschillende kanten worden belicht.

Tijdens de kennisbijeenkomst hebben we twee gastsprekers uitgenodigd die vanuit het juridisch en clientenperspectief een inleiding houden over dit thema.
Aansluitend gaan we op een interactieve wijze in dialoog met elkaar aan de hand van een boeiende casus uit de praktijk vanuit Slingedael van Lelie zorggroep Rotterdam
Er is natuurlijk ruimte voor ieders inbreng, vragen en dialoog over het thema dwang en drang.

Onze gastsprekers:
Dr. mr. Susanne van den Hooff  zal een korte presentatie over de huidige stand van zaken rondom de wet zorg en dwang geven. De focus van Susanne ligt op juridische en ethische kwesties binnen de gezondheidszorg. De zorg rondom mensen met het syndroom van Korsakov is één van haar aandachtsgebieden.

Drs. Jasper Boele, directeur/bestuurder van het LSR, zal vanuit de clientenrechten zijn visie geven op de komst van de Wet Zorg Dwang en de plaats en rol van de clientvertrouwenspersoon hierin. Dit zal hij duiden aan de hand van enkele voorbeelden uit de praktijk. De LSR is een organisatie die zich richt op het versterken van zeggenschap en medezeggenschap van cliënten in de zorg.


Programma:
Opening door Cindy Hogenbijl, teammanager Korsakovafdeling Beweging 3.0
Introductie en status van de Wet Zorg en Dwang door Susanne van den Hooff
De Wet Zorg en Dwang vanuit het clientenperspectief door Jasper Boele

Uit de praktijk: casus over internetgebruik door Lidy Bezemer, manager Slingedael Rotterdam
♦ Korte visie op de casus vanuit de Wet Zorg en Dwang door Susanne van den Hooff en vanuit het clientenperspectief Jasper Boele
♦ Wat weet jij over de Wet Zorg en Dwang?
♦ Plenaire discussie aan de hand van stellingen
♦ Nabespreking: Moreel Beraad als instrument

U bent van harte uitgenodigd!

De Kennisnetbijeenkomst is een netwerkbijeenkomst voor alle medewerkers die werkzaam zijn bij een zorginstelling aangesloten bij het Korsakov Kenniscentrum. De kennisnetbijeenkomst is gratis toegankelijk.
U kunt zich via deze link aanmelden.