Kennisnetoverleg 12 september 2017

28 juli 2017
Kennisnetoverleg 12 september 2017

Dinsdag 12 september 2017 vindt het kennisnetoverleg in Utrecht plaats. Leden van het Korsakov Kenniscentrum zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 
Claar, Voor Clarenburg 7, 3511 JE Utrecht. Tijd: 10.00 – 12.00 uur

 

 

 

Agenda:
10.00 – 10.05             Opening en vaststellen agenda

10.05 – 10.10             Notulen overleg 12 juni 2017

10.10 – 10.40             Preview e-learning module door Marieke Woudstra. In januari 2018 wordt de e-learning module basis Korsakov door het Korsakov Kenniscentrum uitgebracht. Momenteel wordt het script geschreven en hebben de eerste opnames plaatsgevonden. Marieke Woudstra, auteur van de module laat alvast een preview van de eerste resultaten zien.

10.40 – 11.55             Strategie 2020 Korsakov Kenniscentrum door Cynthia Vogeler. Komend najaar wil het KKC graag in gesprek met de leden over de strategische doelen en plannen voor de periode 2018 tot en met 2020, ofwel Strategie 2020. Hiervoor zal als aftrap tijdens de kennisnet bijeenkomst op 12 september het proces worden geschetst om de verwachtingen, vragen, ideeën en wensen op te halen vanuit de leden en vragen over de koers vanuit het KKC voor te leggen. 

11.50 – 12.00             Mededelingen en rondvraag

12.00                           Sluiting. Volgend kennisnetoverleg op maandag 11 december 2017.


Aansluitend 12.00 – 13.00 Bijeenkomst werkgroep competentieprofiel medewerker Korsakov.

Deelname is kosteloos. Graag aanmelden via: http://www.korsakovkenniscentrum.nl/activiteitenagenda
Agenda, notulen en PM zijn op het kennisplein geplaatst.