Sociale cognitie, morele emoties en empathie bij Korsakov 28 mei 2019

19 april 2019
Sociale cognitie, morele emoties en empathie bij Korsakov 28 mei 2019

U bent op dinsdag 28 mei 2019 van harte uitgenodigd op de 5de Algemene Leden Vergadering van het Korsakov Kenniscentrum. De ALV zal gecombineerd worden met een Kennisbijeenkomst met als thema: sociale cognitie, morele emoties en empathie bij Korsakov.
Adres: Zorginstelling Hilverzorg, Franciscusweg 137, 1216SB Hilversum.
Start ALV 12 uur. Aansluitend lunch met kennisbijeenkomst.


Een inspirerende kennisbijeenkomst voor zorgprofessionals, behandelaren, management, beleidsmakers, cliëntenvertegenwoordigers of verwanten die betrokken zijn en/of geïnteresseerd in betere zorg voor mensen met Korsakov. U kunt kennis en ervaringen uitwisselen en met elkaar in gesprek gaan over het thema.
De nadruk ligt op het verkrijgen van nieuwe inzichten op het sociale gedrag van mensen met Korsakov in groepen en de handvatten die deze kennis kan bieden voor de dagelijkse praktijk. Tijdens de kennisbijeenkomst worden 2 presentaties gegeven.

Moreel redeneren bij Korsakov
– prof. dr. Albert Postma, hoogleraar Klinische Neuropsychologie Universiteit Utrecht
Theory of Mind bij Korsakovdr. Serge Walvoort, klinisch neuropsycholoog en specialist manager Topklinisch Korsakov Centrum Vincent van Gogh GGZ.

Aansluitend gaan we in werksessies o.l.v. van drs. Corrie de Waal, GZ psycholoog Parkhuis en Hanny Diender, contactverzorgende Archipel Zorggroep uiteen om de kennis en de praktijkvragen met elkaar te verbinden. Hier worden relevante handvatten en goede voorbeelden met elkaar gedeeld. Op deze middag bespreken we thema’s zoals pesten, empatisch gedrag, woonmilieus en de wijze waarop wonen met zorg voor mensen met Korsakov nog beter kan.

Voor wie?
Alle zorgprofessionals en behandelaren werkend bij de leden van het Korsakov Kenniscentrum, zorgprofessionals in de langdurige zorg, Beschermd Wonen voorzieningen, GGZ instellingen, beleidsadviseurs, zorgverzekeraars, opleidingen/onderwijs, overheidsinstanties.
Leden hebben gratis toegang.

Progamma
13.00 inloop met een lunch
13.30 start inhoudelijk programma
16.30 afsluiting

Algemene Leden Vergadering KKC
Voorafgaande het inhoudelijke programma zal de ALV van het Korsakov Kenniscentrum worden gehouden.

Tijd: 12.00 – 13.00 uur met aansluitend een lunch
De agenda en vergaderstukken worden 10 dagen voor de vergadering toegestuurd aan allen die zich hebben aangemeld.

Voor wie?
Bestuurders en medewerkers van de lidorganisaties van het Korsakov Kenniscentrum.

U kunt zich voor beide bijeenkomsten via de link aanmelden.