Inspirerende expertmeeting over het extramurale zorgprogramma

13 juli 2018
Inspirerende expertmeeting over het extramurale zorgprogramma

Na 6 maanden intensieve inspanning van de werkgroep bestaande uit zorgbehandelaren uit het netwerk van het Korsakov Kenniscentrum en auteur Judith Zadoks was het zover! Het concept Zorgprogramma Extramurale behandeling bij Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen werd gepresenteerd. Tijdens de expertmeeting werd eerste conceptversie met de deelnemers gedeeld en getoetst of er nog aanpassingen wenselijk waren. De relevante suggesties worden in de definitieve versie meegenomen en voorgelegd aan Zorgverzekeraars Nederland. De expertmeeting vond plaats op dinsdag 26 juni in Hilversum.


Keynote spreker Henk Nies, lid van de Raad van Bestuur van kenniscentrum van de langdurige zorg Vilans geeft een informtaieve presentatie over de kwaliteit van een zorgprogramma in relatie tot professionaliteit en persoonsgerichte zorg staat. De tweede spreker is Carel Mastenbroek, adviseur van Zorginstituut Nederland informeert de aanwezigen over het nut en de noodzaak van het zorgprogramma in relatie tot actuele ontwikkelingen. De presentaties waren een mooie inleiding op de discussie over het inhoud van het zorgprogramma.

Na de pauze gaan de aanwezigen in groepen uiteen en praten onder leiding van één van de leden van de werkgroep aan de hand van een aantal vragen verder over de inhoud van het zorgprogramma. De definitie versie zal binnenkort gepresenteerd worden.

Programma 26 juni 2018 KKC.pdf

Extramuraal zorgprogramma (concept) juni 2018.pdf

Presentatie Henk Nies.pdf

Presentatie Cynthia Vogeler.pdf

                      

De werkgroep bestaande uit: Erik Oudman, Loes van der Zwaan,                                   Henk Nies
Ineke Gerridzen, Erika Deelen, Serge Walvoort (v.l.n.r.). Annie Klink,
Anne Albrecht en Marcel Gigengack ontbreken op de foto.