Herhalingscursus agressietraining Korsakov bij Hilverzorg

29 augustus 2018
Herhalingscursus agressietraining Korsakov bij Hilverzorg

In 2016 zijn de 1ste trainingen voor de cursus 'Omgaan met agressie bij Korsakov vanuit een relationeel perspectief' van start gegaan. Voor een goede borging van de training is er nu een herhalingscursus beschikbaar.
Ongeveer een jaar geleden hebben verschillende groepen van locatie Nieuw Kerkelanden de basis training gevolgd en zij zijn de eerste groep die nu ook de herhalingscursus gevolgd hebben. Volgens trainer Mathilde Bos is het noodzakelijk om jaarlijks opgedane kennis en vaardigheden te herhalen. Er wordt allereerst geïnventariseerd welke kennis nog aanwezig is en vervolgens is er een korte opfriscursus. Daarna wordt met eigen actuele casuïstiek geoefend zodat de deelnemers het gelijk in de praktijk kunnen toepassen.

Omschrijving cursus: Deze cursus richt zich op deelnemers die de basistraining: 'Omgaan met agressie bij Korsakov vanuit relationeel perspectief' hebben gevolgd. De basistraining richt zich met name op de preventie van agressie vanuit een relationele grondhouding waarbij de deelnemers worden uitgenodigd om niet tegenover maar naast de bewoner te staan. Ook als er sprake is van (oplopende) agressie. Deze grondhouding is gebaseerd op de presentietheorie van Andries Baart. Hierbij is onder meer het opsporen van de 'innerlijke logica' van de bewoner en het geven van ‘aandacht om de aandacht’ belangrijk. Deelnemers gaan opsporen wat er voor de bewoner/cliënt toe doet, om van daaruit díens beleving van de werkelijkheid te begrijpen. Dit opdat er een persoonlijke vertrouwensband wordt opgebouwd en signalen van onvrede eerder worden waargenomen. Persoonlijke gevoeligheden van de deelnemers worden tevens bewust gemaakt waardoor deze beter hanteerbaar worden.
Tijdens de herhalingsbijeenkomst komt zowel de theorie als de opgedane praktijk ervaring aan de orde.

Duur van de training: De training bestaat in totaal uit één bijeenkomst van twee en een half uur. Ter voorbereiding wordt de deelnemers gevraagd het cursusboek van de basistraining door te nemen en een casus voor te bereiden. De training is met 2 punten bij het V&VN kwaliteitsregister geaccrediteerd.
In overleg kan de duur van de training aangepast worden.

Meer informatie over de cursus vindt u op onze website.

Inventarisatie van de huidige kennis.