Handleiding Foutloos leren bij Korsakov te koop

29 januari 2018
Handleiding Foutloos leren bij Korsakov te koop

De onlangs verschenen praktische handleiding: Foutloos leren bij Korsakov is nu via de website van het Korsakov Kenniscentrum verkrijgbaar.Praktische handleiding:

De handleiding Foutloos Leren bij Korsakov is tijdens het Wetenschapsforum van 22 december jongstleden door Yvonne Rensen gepresenteerd en is verkrijgbaar via de website van het Korsakov Kenniscentum.

De praktische handleiding is samen met twee wetenschappelijke artikelen het resultaat van een vierjarig onderzoek waarbij aangetoond is dat mensen met Korsakov nieuwe vaardigheden kunnen aanleren. Daarbij hebben zij een positiever zelfbeeld, vertonen minder rusteloos gedrag en voelen zich beter thuis. Het boek Foutloos leren bij Korsakov. Een praktische handleiding’  bevat praktische handvatten voor zorgprofessionals en voorbeelden van stappenplannen.

Yvonne Rensen, psycholoog bij Vincent van Gogh en onderzoeker bij het Radboudumc voerde het onderzoek uit in opdracht van het Korsakov Kenniscentrum. Cliënten en zorgprofessionals van de MeanderGroep, ZorgAccent en Atlant waren betrokken bij de uitvoering van het onderzoek.

Belangrijkste resultaten van het onderzoek Foutloos leren bij Korsakov:
♦ Cliënten met het syndroom van Korsakov konden verschillende vaardigheden (waaronder huishoudelijke vaardigheden, corveevaardigheden, mobiliteit vaardigheden, ADL-vaardigheden) zelfstandiger uitvoeren na foutloos leren training.
♦ De kwaliteit van leven van cliënten met het syndroom van Korsakov verbeterde na Foutloos leren training
♦ Alle cliënten konden leren, ook de cliënten met ernstige stoornissen in de cognitieve functies.
♦ De training zorgt voor extra aandacht momenten met de cliënten. Het zorgt voor een positieve bejegening, omdat de focus ligt op wat iemand nog wel kan.

Training:
Momenteel is het Korsakov Kenniscentrum bezig met de ontwikkeling van een aansluitende training: Foutloos leren bij mensen met Korsakov. De verwachting is dat deze training in de loop van dit jaar van start zal gaan. Wij houden u via de nieuwsberichten op de hoogte!
Meer informatie via: info@korsakovkenniscentrum.nl