Geslaagde kennnisbijeenkomst 28 mei in Hilversum

28 juni 2019
Geslaagde kennnisbijeenkomst 28 mei in Hilversum

Dinsdag 28 mei heeft in Hilversum de geslaagde kennisbijeenkomst sociale cognitie, morele emoties en empathie bij Korsakov in Hilversum op locatie Nieuw Kerkelande in Hilversum plaatsgevonden.Het was een inspirerende kennisbijeenkomst met veel kennis- en ervaring uitwisseling. Ook was er was voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over het thema.

Prof. dr. Albert Postma, hoogleraar Klinische Neuropsychologie Universiteit Utrecht start de bijeenkomst met een presentatie over het moreel denken en doen bij bewoners met Korsakov. Wat is eigenlijk moreel correct? Wat is goed en wat is fout? Albert neemt de proef op de som en legt de zaal een ethisch dilemma met casus Heinz voor. Wat zou jij doen? Empathie en executief functioneren spelen hierbij een grote rol. Mensen met Korsakov hebben een verminderd empathisch vermogen en problemen met executief functioneren. Is moreel denken en doen daardoor ook aangetast bij deze doelgroep? Uit onderzoek blijkt dat Korsakovpatiënten morele redenatie vaardigheden op een lager level tonen dan gezonde mensen (de morele beslissingen zijn meer gericht op zichzelf). Het verschil wordt echter niet goed verklaard door verschillen in empathie en executief functioneren. Voor de praktijk echter, betekent dit dat er meer begrip nodig is voor de duiding van Korsakovbewoners op complexe situaties en hun reactie daarop.

Dr. Serge Walvoort, klinisch neuropsycholoog en specialist manager Topklinisch Korsakov Centrum Vincent van Gogh GGZ gaat in zijn presentatie verder op de 'Theory of Mind (ToM)' en sociale cognitie in. ToM is de vaardigheid om aan jezelf en aan anderen gedachten, gevoelens, ideeën en intenties toe te schrijven en op basis daarvan te anticiperen op gedrag van anderen. De ToM is vaak gestoord bij neuropsychiatrische aandoeningen. Aan de hand van een verhalend voorbeeld licht Serge dit toe. Uit onderzoek is aangetoond dat mensen met Korsakov slechter presteren op abstract redeneren wat betreft interpretatie van verhaaltjes naarmate er meer redeneerstappen nodig zijn. Dit is echter afhankelijk van de stoornis in executief functioneren. Conclusie is dat met mensen met Korsakov grote beperkingen hebben in zowel cognitieve als affectieve aspecten van sociale cognitie. Het vermogen om emoties te herkennen, het perspectief van anderen over te menen en te begrijpen is aangetast. Het is daarom van belang om dit gegeven mee te nemen in het diagnostisch onderzoek.

De beide presentaties treft u hier aan:
presentatie Albert Postman.pdf
presentatie Serge Walvoort.pdf

Na het pauze splitsen de deelnemers zich in twee groepen. De werksessie o.l.v. van drs. Corrie de Waal, GZ psycholoog Parkhuis gaat over pestgedrag onder Korsakovbewoners. Naar aanleiding van een kennisbijeenkomst enkele maanden geleden over pestgedrag onder Korsakovbewoners hebben Corrie de Waal en Marjan van der Dussen het initiatief genomen om een stappenplan met praktische handvatten over dit onderwerp te ontwikkelen. Tijdens deze bijeenkomst delen zij de eerste resultaten en gaan met de deelnemers in gesprek. Met de feedback gaan zij verder aan de slag. De tweede werksessie o.l.v. Hanny Diender, contactverzorgende Archipel Zorggroep gaat over het woon- en leefmilieu in de Korsakovgroep. Zij geven daarbij antwoord op de vraag hoe je als coach/begeleider kan ondersteunen en sturen in het gedrag in een kleinschalige woonvorm met Korsakovbewoners.

Het was een geslaagde middag!


                                                                                

                              Serge Walvoort                                                                                           Marjan van der Dussen en Corrie de Waal