Geslaagde Kennisbijeenkomst: Stand van zaken met betrekking tot Wet Zorg en Dwang

27 maart 2019
Geslaagde Kennisbijeenkomst: Stand van zaken met betrekking tot Wet Zorg en Dwang

 Dinsdag 19 maart 2019 vond op locatie De lichtenberg van zorginstelling 3.0 in Amersfoort een Kennisbijeenkomst plaats met als thema: Stand van zaken betreffende de Wet Zorg en Dwang.
Cindy Hogenbijl, teammanager heet de aanwezigen welkom in de kapel van het verpleeghuis en geeft een introductie over de locatie en hun bewoners met het syndroom van Korsakov. Na het welkom van Cindy licht dr. mr. Susanne van den Hooff in haar presentatie de juridische status van de Wet Zorg en Dwang (WZD) toe. Zoals het er nu uitziet gaat de wet op 1 januari 2020 van start en vervangt de huidige BOPZ. De nieuwe wet is van toepassing op zorgaanbieders die zorg leveren aan mensen met dementie. een verstandelijke beperking of cliënten die als gevolg van een ziekte of aandoening gedragsproblemen of regieverlies vertonen, wat kan leiden tot ernstig nadeel. Onder deze laatste groep vallen ook cliënten met het syndroom van Korsakov. De WZD stelt de cliënt centraal en is cliëntvolgend. Dit betekent bijvoorbeeld dat onvrijwillige zorg kan worden toegepast op de plek waar de cliënt zich bevindt, zoals op de dagbehandeling of tijdens de dagbesteding. Susanne legt met voorbeelden uit hoe in de wet ernstig nadeel wordt beschreven. Ook het stappenplan en de huisregels komen aan de orde. Het wetsvoorstel regelt namelijk dat cliënten alleen zorg krijgen die in het zorgplan is opgenomen en waar de cliënt mee instemt. Indien er geen overeenstemming is, moet de zorgverlener een stappenplan doorlopen waardoor de situatie van de cliënt goed wordt geanalyseerd. In de presentatie van Susanne kwamen nog veel meer onderwerpen aan de orde, de tijd was te kort. De presentatie vindt u onderaan de pagina.

Drs. Jasper Boele, directeur van het landelijk steunpunt voor (mede) zeggenschap belicht tijdens zijn presentatie het wetsvoorstel vanuit het cliëntenperspectief. De kern van de wet is Nee, tenzij. Uitgangspunt is dat dwangmaatregelen niet thuis horen in de zorg voor ouderen en gehandicapten. Gevaarlijke situaties moeten altijd eerst met vrijwillige zorg worden opgelost, ook bij ernstig probleemgedrag. Er moet aantoonbaar zijn dat er geen vrijwillig alternatief is. De WZD schrijft voor dat cliënten een beroep moeten kunnen doen op een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon (CVP). Oorspronkelijk was de functie van CPV niet in de WZD opgenomen. De financiering van de CPV ligt bij de overheid. Jasper sluit zijn presentaties met twee casussen uit de praktijk.

De behoefte aan kennis rondom deze wetgeving was groot en er ontstond een levendige discussie rondom het thema. Er was helaas tijd te kort om alle vragen en stellingen te bespreken. De presentatie vindt u onderaan de pagina.
Op de flipover was er gelegenheid om een boodschap of suggestie mee te geven aan het Korsakov Kenniscentrum voor een goede implementatie van de WZD. De opmerkingen worden ter harte genomen en er zal zeker nog een vervolgbijeenkomst georganiseerd worden.

Presentatie Susanne van den Hooff.pdf

Presentatie Jasper Boele.pdf