Geslaagde familie contact dag SVRZ Ter Poorteweg

19 april 2017
Geslaagde familie contact dag SVRZ Ter Poorteweg

Op zaterdag 8 april 2017 was het zover; de eerste familie contact dag van de Ter Poorteweg, specialistische woonvoorziening Korsakov van SVRZ.


Deze familiedag werd vorm gegeven door Corrie van Ee, teamleider; Resi Botteram, GZ psycholoog en Annet op ’t Hof, maatschappelijk werker, allen lid van het kernteam van de Ter Poorteweg. Voor deze bijeenkomst was als gastspreker uitgenodigd Marga ten Wolde, coördinator van het landelijk Korsakov Kenniscentrum (KKC), om in informele sfeer te vertellen over het syndroom van Korsakov en familie/mantelzorgers handvatten te geven hoe met hun familielid om te gaan. De familiedag werd gehouden op de hoofdlocatie van SVRZ Walcheren het Gasthuis.

Het syndroom van Korsakov is een aandoening die het gevolg is van ernstig vitamine B1 (thiamine) gebrek. Korsakov treedt voornamelijk op bij alcoholverslaving als gevolg van slecht eten en fors alcoholgebruik. Het is dus niet zo dat iedereen die fors drinkt c.q. alcoholafhankelijk is ook Korsakov krijgt en de problematiek reikt dan ook verder dan alleen alcoholgebruik maar kent bijvoorbeeld ook veel financiële, (psyco)sociale en fysieke problemen. Ernstige geheugenstoornissen zijn het bekendste kenmerk van het syndroom van Korsakov, maar de patiënt is ook vaak minder in staat de gewone dagelijkse handelingen te verrichten en voor zichzelf te zorgen. Als er nog sprake is van betaald werk zal het drankgebruik en het verminderd functioneren onherroepelijk tot problemen leiden. Door het langdurige alcoholmisbruik ontstaan ook lichamelijke klachten zoals afwijkingen aan organen als hart, lever en alvleesklier en de mobiliteit neemt af. Een bijkomend gezondheidsrisico is het hoge percentage rokers (ca. 80%). 

Over het algemeen hebben familieleden in de periode voorafgaand aan de opname op Ter Poorteweg al een lange weg met veel problemen gegaan wat vaak maakt dat de relatie verstoord is. Toch zorgt de familieband ervoor dat er een emotionele verbondenheid blijft bestaan en dan is het heel fijn dat je ervaringen kunt delen en informatie krijgt over dit vaak lastige ziektebeeld. En dat delen van ervaringen gebeurde ook bij de 14 familieleden die aanwezig waren op deze familiedag! Sommigen hadden geen voorstelling van hoe deze dag er nu precies uit zou gaan zien en anderen hadden behoefte aan informatie en handvatten en hoopten deze te krijgen. Het programma van deze dag liet gelukkig wat ruimte voor uitloop want de tijd vloog om en de geluiden tijdens de evaluatie waren unaniem dat het een zeer zinvolle dag geweest is en dat een familie contact dag in deze vorm zeker jaarlijks herhaald moet worden!

Dank voor de openheid van de betrokken familieleden en het enthousiasme waarmee jullie deze dag tot een hele fijne dag om op terug te kijken gemaakt hebben.

We gaan hier zeker vervolg aan geven!
Alvast als vooraankondiging: begin juli komt er een informatie avond voor ons netwerk waarin ook Marga ten Wolde informatie zal geven voor professionals die mensen met het syndroom van Korsakov in hun werk regelmatig tegen komen.