Geslaag Wetenschapsforum Korsakov op 13 december 2018

25 februari 2019
Geslaag Wetenschapsforum Korsakov op 13 december 2018

Donderdag 13 december vond het Wetenschapsforum Korsakov 'Van onderzoek naar dagelijkse praktijk' in Utrecht plaats. De opkomst, zelfs uit het buitenland was hoog en de reacties positief!


Prof. dr. Roy Kessels
, dagvoorzitter en voorzitter van de Wetenschapsraad KKC opent het programma en presenteert de kennisagenda van het Korsakov Kenniscentrum en hoe deze tot stand gekomen is. De kennisagenda geeft de gezamenlijke kennisontwikkeling weer waarmee de zorg en behandeling voor mensen met Korsakov kan worden verbeterd door deze wetenschappelijk te onderbouwen voor onderwerpen die een hoge urgentie hebben voor zorgprofessionals. De vierjarige kennisagenda is tot stand gekomen door inventarisatie tijdens kennisnetbijeenkomsten, analyse van keniishiaten uit zorgprogramma's en een digitale vragenlijst. Vervolgens zijn de 75 kennisvragen die hieruit naar voren gekomen zijn ontdubbeld en samengebracht naar uiteindelijk 15 onderzoeksvragen en met behulp van het ICF Model beschreven in de Kennisagenda Korsakov 15. De onderzoeksvragen van de kennisagenda kunt u vinden in de presentatie. In de loop van 2019 zullen deze worden uitgebracht in een overzichtelijke papieren versie.

Drs. Klaas Arts start als eerste met een presentatie over het thema 'Het belang van heldere diagnostische criteria voor het syndroom van Korsakov. Klaas stelt daarbij gelijk de vraag of wij eigenlijk wel weten wat er bedoelt wordt met het syndroom van Korsakov. In zijn presentatie licht Klaas dit nader toe.

Veel cliënten met het syndroom van Korsakov lijden aan COPD, vaak veroorzaakt door buitensporig roken. Op de Markenhof in Beekbergen rookt 90% van de bewoners met het syndroom van Korsakov en de prevalentie ligt tussen de 23 en 30%. Loes van Dusseldorp MSc, licht in haar presentatie 'COPD bij mensen met het syndroom van Korsakov' toe dat geïntegreerde zorg bestaande uit medische behandeling, het verminderen van het roken, voldoende beweging en een gezond voedingspatroom essentieel zijn in de behandeling van COPD.

Misha Oey Msc, laat ons kennismaken met haar onderzoek naar het effect van licht op gedragsproblemen en neuropsychiatrische symptomen bij bewoners van Slingedael.

Samen met studenten van de Hoge school van Amsterdam heeft Amsta apps ontwikkeld die leiden tot meer eigen regie voor bewoners. De apps zijn gebouwd volgens de methode: Foutloos leren. Mensen met het syndroom van Korsakov hebben de vaardigheid om te leren van fouten niet meer. Bij foutloos leren maak je een andere leerroute aan in je brein via het impliciete geheugen. Drs. Roeline Biemond licht in haar presentatie de ontwikkeling van de apps toe. Helaas is de presentatie niet beschikbaar.

Dr. Jan Wijnia
presenteert de resultaten van een onderzoek over het fysiek functioneren bij Korsakovbewoners van locatie Slingedael door de tijd heen.

De laatste presentatie is van Beth Lloyd en heeft de titel: Herinneren van afspraken en het prospectief geheugen. Hier is helaas geen presentatie van beschikbaar.

De presentaties:

Presentatie Roy Kessels.pdf 
Presentatie Klaas Arts.pdf

Presentatie Loes van Dusseldorp.pdf
Presentatie Misha Oey.pdf
Presentatie Jan Wijnia.pdf