Kennnismaking Cynthia Vogeler nieuwe directeur KKC

21 april 2017
Kennnismaking Cynthia Vogeler nieuwe directeur KKC

Met veel plezier ben ik dinsdag 18 april gestart als directeur van het Korsakov Kenniscentrum.
Een heel mooie uitdaging bij een kenniscentrum die nu alweer bijna zijn 10-jarig jubileum kent!

 

 

 

 

Ik stel mij graag aan u voor.
Ik ben 48 jaar, woon op een heerlijke plek in het centrum van Den Haag samen met mijn echtgenoot Frank en mijn twee dochters van 18 en 14 jaar. De rode draad in mijn loopbaan is de gezondheidszorg. Daarin heb ik vanuit meerdere perspectieven mogen werken. Zowel vanuit het cliëntperspectief als die van de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder. Ik heb in de zorg vooral mensen mogen ontmoeten die met een sterke intrinsieke motivatie de zorg voor mensen steeds willen verbeteren net als de kwaliteit van leven van hun cliënten.
Binnen het KKC zie ik de uitdaging om met elkaar de zorg voor mensen met Korsakov en de mantel eromheen (nog) beter te maken. Door samen te werken en samen te leren en samen te delen in de ontwikkeling van kennis en kunde over deze kwetsbare en bijzondere doelgroep. Ik ga met veel enthousiasme en plezier aan de slag bij het KKC en hoop eenieder van u binnenkort te mogen ontmoeten bij een van onze netwerk- of expertbijeenkomsten.

Als 20-jarige studeerde ik af aan de HBO-V. Een mooie basis die mij echt heeft gevormd. De liefde voor de zorg van kwetsbare mensen heeft zich daar verder ontwikkeld. De aansluitende 9 jaren heb ik in de thuisverpleging mogen werken. Startende als wijkverpleegkundige ouderenzorg en later als leidinggevende. In die periode heb ik mijn studie Beleid en Management in de Gezondheidszorg afgerond. Vervolgens mocht ik een aantal jaren bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea werken als zorginkoper AWBZ. De financiering van de zorg in Nederland en de langdurige zorg alsook de dynamiek tussen de zorginstellingen en het zorgkantoor zijn mij vanuit die tijd zeer bijgebleven. Ik heb daarna een stap gemaakt naar de beroepsorganisatie van en voor verloskundigen, de KNOV, waar ik vooral de regionale ondersteuningsstructuur heb mogen opzetten in het land en de onderhandelingen mocht voeren over de tariefstructuur voor de geboortezorg. Als hoofd business development bij D4H, een commerciële organisatie in beslisondersteunende software, werkte ik met uiteenlopende disciplines samen om nieuwe diensten en producten voor artsen te ontwikkelen gericht op de zorg voor mensen met een chronische aandoening. De afgelopen jaren werkte ik vanuit als hoofd belangenbehartiging & communicatie bij de Consumentenbond en later de Patiëntenorganisatie. Een mooie tijd en bijzonder om juist vanuit het cliëntenperspectief bij te dragen aan de zorg beter te maken. Belangrijk onderdeel van mijn werk bestond uit de politieke belangenbehartiging en het bijdragen aan landelijke beleidsontwikkeling.
Cynthia is te bereiken via c.vogeler@korsakovkenniscentrum.nl