Bijeenkomst psychologen 26 september

29 juli 2017
Bijeenkomst psychologen 26 september

Dinsdag 26 september 2017 vindt bij zorginstelling Hilverzorg, locatie Nieuw Kerkelanden, Franciscusweg 137, 1216 SB Hilversum van 10.00 tot 12.00 uur een bijeenkomst voor psychologen aangesloten bij het Korsakov Kenniscentrum plaats.

 
Thema van de bijeenkomst is: Video Interactie Begeleiding.

Psycholoog Corrie de Waal, GZ psycholoog bij Het Parkhuis in Dordrecht zal een presentatie geven over VIB en de wijze waarop deze interventie wordt toegepast binnen het Parkhuis. Corrie gaat graag het gesprek aan na de presentatie over:

•Wanneer is VIB zinvol en wat zijn resultaten?

•Wat is de rol van de psycholoog daarin?

•Welke ervaringen hebben jullie daarbij?

•Wat kun je ermee bereiken op het gebied van verbetering kwaliteit van zorg?

•Wat is nodig om VIB op een goede wijze effectief in te zetten in de praktijk (waar liggen belemmeringen/ mogelijkheden en kansen)?

Casuïstiek is van harte welkom!


Het programma is als volgt:

10.00 - 10.15: welkom

10.15 - 10.45: presentatie Corrie

10.45 - 11.00: vragen nav de presentatie

11.00 - 11.50: discussie, uitwisselen van ervaringen a.d.h.v. casussen

11.50 - 12.00: afsluiting en afspraken voor volgende bijeenkomst

Na de pauze volgt aansluitend de expertbijeenkomst KKC.

Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn jullie aanwezigheid te melden? We rekenen op een mooie opkomst!
Aanmelden kan via: http://www.korsakovkenniscentrum.nl/activiteitenagenda