Bestuursvergadering 2 mei 2011

3 mei 2011
  • De voorlopige datum voor het jaarlijkse symposium is vastgesteld op 3 november 2011.
  • Voor de zomer wordt gestart met de opbouw van een klinische dataset. De doctoraalscriptie van Danja van der Zwan wordt gebruikt als uitgangspunt. Anne Goossensen wordt wetenschappelijk begeleider.
  • Binnenkort wordt een samenvatting van het marketingplan gestuurd aan de verantwoordelijk managers van de deelnemende instellingen. 
  • 15 april heeft Anne Goossensen haar oratie gehouden als bijzonder hoogleraar.
  • In het overleg met het CIZ is nadrukkelijk gevraagd om casuïstiek uit de praktijk waarbij wijziging van grondslag (b.v. GGZ  >> V&V!!) problemen oplevert. Tot nu toe zijn de reacties mager. Het (landelijk) CIZ wil graag meewerken aan de oplossing van de problemen, maar zonder casuïstiek wordt dit lastig. Dus nogmaal het dringende verzoek voorbeelden te sturen aan m.tenwolde@zorggroeprijnmond.nl.
  • De vertaling van de website in het Engels is afgerond. Alle pagina's (behalve het Nieuws) zijn nu ook in het Engels te lezen. Documenten blijven alleen beschikbaar in het Nederlands.