Twee publicaties Korsakovcentrum Slingedael

30 oktober 2018
Twee publicaties Korsakovcentrum Slingedael

De afgelopen weken zijn er twee Engelstalige artikelen gepubliceerd vanuit locatie Slingedael  van zorginstelling Leliezorggroep in Rotterdam in bekende internationale tijdschriften.

 

 

 

 

Het eerste artikel heet "Preventing Wernicke Encefalopathy in Anorexia Nervosa: a systematic Review" en is gepubliceerd in het blad Psychiatry and Clinical Neurosciences, geschreven door Erik Oudman, Jan Wijnia, Misha Oey, Mirjam van Dam en Albert Postma. De achterliggende gedachte van het artikel is dat bij Anorexia Nervosa, een aandoening waarbij patiënten niet of nauwelijks eten lijdend tot een vitamine B1 tekort, ook het syndroom van Korsakov kunnen ontwikkelen. In de literatuur zijn nog maar weinig van dit soort casussen omschreven, maar de afgelopen tien jaar lijkt er een sterke toename te zijn aan het aantal casussen, mogelijk vanwege de wereldwijde toename aan Anorexia. Om Korsakov te voorkomen bij anorexia, moeten patiënten preventief vitamine B1 gesuppleerd krijgen. Bij voorkeur door injecties te geven aan de ernstigste patiënten. Link naar het artikel: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pcn.12735

Het andere artikel heet "Social and Emotional Loneliness in Korsakoff's syndrome" en is gepubliceerd in Cognitive Neuropsychiatry. Het artikel is geschreven door Erik Oudman, Mirjam van Dam en Albert Postma. In het artikel gaat het over eenzaamheid bij de bewoners van Korsakovcentrum Slingedael. Veel bewoners blijken eenzaam te zijn, waarbij de zorgmedewerkers de eenzaamheid van de bewoners nog hoger inschatten dan de bewoners zelf. Als bewoners langer in Slingedael wonen, of ze krijgen meer bezoek van familie of vrienden, voelen ze zichzelf minder sociaal eenzaam, terwijl EVV-ers de bewoners minder emotioneel eenzaam vinden. Sociale eenzaamheid is het missen aan contact met anderen, terwijl emotionele eenzaamheid het missen van een nabije relatie (zoals een partner of een goede vriend). De betekenis van bezoek van familieleden en het langer kunnen opbouwen van relaties in Slingedael betekent dus voor de bewoners wat anders dan voor de zorgmedewerkers. De groep die zich het meest eenzaam voelt laat ook de meest confabulaties zien en krijgen het minste bezoek volgens de EVV-ers. De praktische betekenis van dit onderzoek is dat het gestimuleerd moet worden om bewoners met elkaar in contact te brengen, door bijvoorbeeld nieuwsgroepen of activiteiten. Het is belangrijk om familieleden van bewoners te blijven stimuleren om minstens een keer per maand te komen, omdat dit al genoeg bleek te zijn om eenzaamheid te verminderen. Link naar het artikel: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13546805.2018.1505607

 

 

 

X