Publicatie Yvonne Rensen: Foutloos leren bij Korsakov

29 oktober 2018
Publicatie Yvonne Rensen: Foutloos leren bij Korsakov

Onlangs is de publicatie: 'FOUTLOOS LEREN BIJ HET SYNDROOM VAN KORSAKOV' in het Nederlandstalige tijdschrift De Psycholoog verschenen.
Auteurs van het artikel zijn: Yvonne Rensen, Jos Egger, Josette Westhoff, Serge Walvoort en Roy Kessels.

 

 

Korsakov-patiënten bleken vaardiger en zelfstandiger in het uitvoeren van alledaagse taken zoals huishouden en konden zich beter oriënteren na foutloos-lerentraining. Daarnaast verbeterde de kwaliteit van leven en namen gedragsproblemen af bij patiënten die foutloos-lerentraining hadden gevolgd. Het integreren van foutloos leren in de klinische praktijk heeft een toegevoegde waarde voor deze doelgroep, en kan hen meer onafhankelijkheid bieden in een zorgsetting waarin zij zich niet altijd thuis voelen.
Dit is de conclusie van het onderzoek uitgevoerd door dr. Yvonne Rensen, werkzaam bij Vincent van Gogh in Venray naar de effecten van foutloos leren training bij 51 Korsakovpatienten.

Het betreft het vierde gepubliceerde artikel uit het project 'foutloos leren bij Korsakov' geïnitieerd door het Korsakov Kenniscentrum in samenwerking met het Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen, onderdeel van Vincent van Gogh, voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor de uitvoering van het project zijn drie instellingen met gespecialiseerde korsakovafdelingen aangesloten. Dit betrof Atlant, MeanderGroep en ZorgAccent. De projectdoelen waren om (1) te onderzoeken of foutloos lerenprincipes succesvol zijn voor het aanleren van vaardigheden, (2) te onderzoeken of het leren van vaardigheden de kwaliteit van leven van patiënten met Korsakov in verpleeghuizen vergrootte en de gedragsproblemen afnamen en (3) het ontwikkelen van een praktische handleiding “foutloos leren bij Korsakov".

Het project is inmiddels afgerond en de belangrijkste resultaten uit het vierjarige project zijn:
♦ Cliënten met het syndroom van Korsakov konden verschillende vaardigheden (waaronder huishoudelijke vaardigheden, corveevaardigheden, mobiliteit vaardigheden, ADL-vaardigheden) zelfstandiger uitvoeren na foutloos leren training.
♦ De kwaliteit van leven van cliënten met het syndroom van Korsakov verbeterde na Foutloos leren training
♦ Alle cliënten konden leren, ook de cliënten met ernstige stoornissen in de cognitieve functies.
♦ De training zorgt voor extra aandacht momenten met de cliënten. Het zorgt voor een positieve bejegening, omdat de focus ligt op wat iemand nog wel kan.

Naast de vier artikelen is er tevens een handleiding 'Foutloos leren bij Korsakov; een praktische handleiding' uitgebracht en een geaccrediteerde training Foutloos leren bij cliënten met het syndroom van Korsakov ontwikkeld.