Artikel Susanne van den Hooff over gedwongen opname

30 juli 2017
Artikel Susanne van den Hooff over gedwongen opname

Dr. Mr. Susanne van den Hooff, docent en onderzoeker aan de Hogeschool Inholland in Alkmaar heeft onlangs een artikel geschreven over het wetsvoorstel Zorg en Dwang

 

Het wetsvoorstel Zorg en dwang is van belang voor verpleegkundigen werkzaam in de ouderenzorg, thuiszorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De kern van de nieuwe wet is dat onvrijwillige zorg geen vanzelfsprekend onderdeel mag vormen van de zorg. Onvrijwillige zorg is alleen toegestaan indien het doel van de zorg is een ernstig nadeel voor de cliënt te bestrijden en er geen alternatieven beschikbaar zijn; de zogeheten ‘nee-tenzij’ regel. Onvrijwillige zorg dient altijd in het zorgplan te worden vastgelegd. Ook wanneer het gaat om zorg in de thuissituatie.

Het volledige artikel kunt u hier downloaden: 2016 Hooff.pdf