Publicatie artikel Ineke Gerridzen

18 april 2019
Publicatie artikel Ineke Gerridzen

Onlangs is een artikel van Ineke Gerridzen, werkzaam bij Atlant gepubliceerd met de titel: Awareness and its relationships with neuropsychiatric symptoms in people with Korsakoff syndrome or other alcohol?related cognitive disorders living in specialized nursing homes.

 

Samenvatting
In het artikel wordt het inzicht dat mensen met het syndroom van Korsakov hebben in hun vermogen om praktische, dagelijkse vaardigheden uit te kunnen oefenen beschreven. Dit is onderzocht met behulp van de Patient Competency Rating Scale (PCRS). Dit meetinstrument bestaat uit twee versies die respectievelijk door de client zelf en door de verzorgende werden ingevuld. De scores van die van de client werden vergeleken met die van de verzorgende. De verschilscore tussen beide versies zegt iets over de mate van inzicht in iemands eigen functioneren. Tevens is de relatie met neuropsychiatrische symptomen onderzocht.

Het artikel is de 4e publicatie van de resultaten van de Korsakov-studie. 

Over de auteur
Ineke Gerridzen is als specialist ouderengeneeskunde werkzaam bij Atlant Zorggroep, locatie Markenhof te Beekbergen. Daarnaast is zij onderzoeker bij het VUmc, afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde.

Ineke is in 2014 gestart met een KORSAKOV-studie: 'Het functioneren en de kwaliteit van leven van patiënten met het syndroom van Korsakov die in een verpleeghuis verblijven'. Dit onderzoek is gestart vanuit het VU medisch centrum, afdeling Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde. Verpleeghuizen die aangesloten zijn bij het Korsakov Kenniscentrum en een unit hebben waar gespecialiseerde zorg wordt geboden aan patiënten met het syndroom van Korsakov zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek.

Het artikel kunt u hier lezen: 2019 Gerridzen.pdf