Publicatie artikel Erik Oudman

26 maart 2019
Publicatie artikel Erik Oudman

Onlangs is een artikel van dr. Erik Oudman e.a. gepubliceerd met de titel: Effects of Korsakoff Amnesia on performance and symptom validity testing. Erik Oudman is werkzaam als Gz-psycholoog op locatie Slingedael van zorginstelling Leliezorggroep in Rotterdam. Daarnaast is Erik onderzoek aan de UvU.

 

 

Samenvatting:
Het artikel gaat over de toepassing van symptoomvaliditeitstaken bij mensen met Korsakov. Een symptoomvaliditeitstaak is ontwikkeld om vast te stellen of iemand geuitte symptomen ook daadwerkelijk heeft, of dat hij (onbewust) de symptomen ernstiger naar voren brengt dan iemand anders.
Deze taken worden veel toegepast bij letselschadezaken waar de cliënt meent dat hij niet meer functioneert zoals vroeger, bijvoorbeeld doordat zijn geheugen nu veel slechter is dan vroeger.

Het artikel laat zien dat taken die ontwikkeld zijn om voorgewende geheugenproblemen te detecteren niet geschikt zijn om onderscheid te maken van het syndroom van Korsakov (waar het geheugen slecht is). Met andere woorden: Korsakovpatiënten maken op dergelijke taken zo veel fouten dat ze vergelijkbaar scoren met mensen die hun geheugenproblemen stelliger laten zien dan ze daadwerkelijk zijn. In de differentiaaldiagnose Korsakov of voorgewende geheugenproblemen is dit relevant, omdat een een deel van de Korsakovpatiënten niet de diagnose krijgt, doordat de prestatie op deze taken te slecht is.
De oproep van het artikel is daarom ook om op te letten bij het toepassen van symptoomvaliditeitstesten bij mensen die ernstige geheugenproblemen zouden kunnen hebben.

Het artikel is niet vrij toegankelijk, maar wel hier te vinden: https://doi.org/10.1080/23279095.2019.1576180
U kunt ook contact opnemen met Erik Oudman e.oudman@leliezorggroep.nl voor het complete artikel.