Aline Poolen benoemd op ALV 26 juni 2018

12 juli 2018
Aline Poolen benoemd op ALV 26 juni 2018

De 3e ALV vergadering van 26 juni 2018 heeft aansluitend plaatsgevonden op de expertmeeting in Hilversum. Er zijn kort een aantal bijzonderheden dan de afgelopen periode toelicht. Daarna is gesproken over het proces dat loopt over het komen tot een meerjarenstrategie voor het Korsakov Kenniscentrum. In de komende ALV zal daar meer over te melden zijn.
Belangrijk moment was het afscheid van ons bestuurslid Murk Westerterp. De heer Westerterp was sinds de oprichting van de vereniging  betrokken als lid met portefeuille PR en Comunicatie in het bestuur van het KKC. We bedanken Murk voor zijn inzet en enthousiasme en innovatieve perspectieven die hij heeft meegegeven aan het KKC.
Aansluitend is mevrouw Aline Poolen, Raad van Bestuur Zorgaccent,  benoemd door de ALV als nieuw bestuurslid van het KKC. Wij wensen mevrouw Poolen veel succes en zijn zeer verheugd met haar toetreding tot het bestuur KKC.

agenda ALV 26 juni.pdf

KKC Jaarrekening 2017.pdf

Presentatie ALV 26 juni 2018.pdf