Algemene Leden Vergadering (ALV)

10 juni 2018
Algemene Leden Vergadering (ALV)

Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor de 3e ALV van het Korsakov Kenniscentrum op dinsdag 26 juni as. om 16.00 uur te Hilversum. We zijn te gast bij Hilverzorg.
Locatie: Hilverzorg, locatie Nieuw Kerkelande, Franciscusweg 137, 1216 SB Hilversum.

 De ALV is aansluitend op de KKC Expertmeeting met als titel: “Extramuraal Multidisciplinair Zorgprogramma Korsakov in de eerstelijn”. Deze bijeenkomst is van 13.00 – 16.00 bij Hilverzorg, Hilversum.
De bijeenkomst belooft een mooi inhoudelijk programma over het Zorgprogramma met als Keynote speaker Henk Nies, lid van de raad van bestuur van Vilans. Henk Nies is tevens bijzonder hoogleraar Organisatie en Beleid van zorg aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Verder is hij lid van de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland.

Vacature bestuur KKC
Zoals u mogelijk reeds heeft vernomen neemt KKC bestuurslid Murk Westerterp na ruim 6 jaar afscheid als bestuurder van Liberein. In dit kader vindt ter gelegenheid van zijn afscheid op 12 juni a.s. een symposium plaats bij Liberein met als thema Korsakov. Murk Westerterp zal zich in de toekomst gaan richten op strategisch advisering en toezichthoudende functies.
Daarmee eindigt ook helaas het KKC bestuurslidmaatschap van Murk Westerterp. Graag vragen wij hierbij uw aandacht voor de hierdoor ontstane vacature in het bestuur van het Korsakov Kenniscentrum per 1 augustus as. Graag nodig ik u uit, mocht u geïnteresseerd zijn in deze vacature, contact op te nemen met Cynthia Vogeler, directeur Korsakov Kenniscentrum. E: c.vogeler@korsakovkenniscentrum.nl  T:06-41041873.

Agenda ALV
De ALV zal starten om 16.00 uur en neemt u mee in de laatste actuele ontwikkelingen rondom het Korsakov Kenniscentrum. Daarnaast staan op de agenda het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017. Ook zal de benoemingsprocedure en benoeming van de nieuwe bestuurder KKC op de agenda staan.

Aansluitend aan de ALV is er ruimte voor een frisse versnapering.
Wij hopen u op 26 juni te mogen begroeten in Hilversum bij de ALV en Expertmeeting.

Aanmelden
U zich via de betreffende linken aanmelden voor de ALV en Expertmeeting.