Agenda en programma ALV 21 december 2017

20 december 2017
Agenda en programma ALV 21 december 2017

Agenda 2e ALV Korsakov Kenniscentrum
Datum: 21 december 2017
Plaats: Donders onderzoeksinstituut, Donderszaal, Radboud Universiteit
Montessorilaan 3 6525 HR Nijmegen
Tijd: 17.30 – 18.30 uur

 

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda
         
2. Mededelingen van het bestuur
             
3. Notulen 1e ALV
                                     
4. Terugblik op 2017
                              
5. Jaarplan 2018
                                   
6. Contributie 2018 + Begroting 2018      
    (ter goedkeuring)

7. Benoeming kascommissie
                  
8. Rondvraag en Sluiting                     

Voorstel datum 3e ALV 22 mei 2018 16.00-18.00

Agenda ALV 21 december 2017.pdf

De overige stukken kunt u op het kennisplein vinden.