Marga ten Wolde:

 

‘Informatie en kennis over Korsakov delen, door samen te werken.’

 

 

 

'Tot 2007 was er nog weinig wetenschappelijke informatie voorhanden over deze ‘vergeten’ en onbeminde doelgroep. Vanuit de dwingende behoefte om de kwaliteit van mensen met het syndroom Korsakov te verbeteren en het syndroom van Korsakov bij risicopatiënten te voorkomen, is in 2007 het Korsakov Kenniscentrum opgericht. Sindsdien is er veel gebeurd en veranderd. Er zijn kennisbijeenkomsten georganiseerd, netwerken zijn ontstaan, projecten gegenereerd etc.

   

Marga ten Wolde

Coördinator Korsakov Kenniscentrum

Email: m.tenwolde@korsakovkenniscentrum.nl

Tel.: 06-102 59 369

LinkedIn: Korsakov Kenniscentrum

Er zijn inmiddels enkele promovendi bezig met onderzoek rondom het ziektebeeld maar vooral veel enthousiaste medewerkers die met hart en ziel met deze doelgroep werken en steeds weer in staat zijn om problemen te signalen, in kaart te brengen, oplossingen te zoeken en deze met elkaar te delen. Mensen met elkaar in contact brengen vind ik één van de leukste aspecten van het kenniscentrum en als daar ook nog mooie dingen uit voortkomen maakt dat mij helemaal blij.

                                                    

Belangrijke stappen voorwaarts. Maar we zijn er nog lang niet. Ook de komende jaren maakt het kenniscentrum zich hard om de kennis, kunde en vaardigheden te ontwikkelen en te delen.

 

Ik richt mijn werkzaamheden voornamelijk op de interne organisatie, de Korsakov Academie en het betrekken van en hulp bieden aan naasten en familie. Daarnaast ondersteun ik Cynthia met het richting geven aan de koers en strategie van het kenniscentrum.'

   

 

Marga ten Wolde heeft ervaring in diverse functies binnen de gezondheidszorg. Na haar studie verpleging, heeft ze een bachelor Commerciële Economie en een master Gezondheidswetenschappen behaald. Vanaf 2008 is Marga betrokken bij het Korsakov Kenniscentrum.