Lid worden?

Wij verwelkomen u graag als lid!

Het Korsakov Kenniscentrum is een kennisnetwerk van zorginstellingen, die zich inzetten voor het verder ontwikkelen van de professionaliteit van zorg bij behandeling en begeleiding van mensen met het syndroom van Korsakov.

Dit doet de vereniging door samen:

  • Te investeren en te delen in de kennisontwikkeling en onderzoek over Korsakov zorg
  • Trends en ontwikkelingen in de zorgvraag en kennisvragen te signalenen
  • Trainingen en praktische tools voor zorgprofessionals te ontwikkelen en aan te bieden
  • Te verbinden in een actief kennisnetwerk van professionals in de Korsakov zorg.

Het Korsakov kenniscentrum is een ‘CRKBO geregistreerde instelling’

Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun opleidingen btw-vrij aanbieden.

Redenen om aan te sluiten van ons netwerk:

1. Stimuleert kennisontwikkeling voor Korsakovbegeleiders, verpleegkundigen en verzorgenden en behandelaren

Alles dat wij doen, is gericht op actuele kennisontwikkeling en verspreiding onder de Korsakov zorgprofessional. Onze expert- en kennisnetbijeenkomsten richten zich op praktische vakkennis en vaardigheden en ervaringsdeling voor de zorgprofessional.

2. Maakt vernieuwing op de werkvloer mogelijk

We vertalen resultaten uit onderzoek en ontwikkeling in de Korsakov zorg naar actuele (geaccrediteerde) trainingen /korte beroepsopleidingen en tools voor de praktijk. Daarmee wordt bewezen innovatie naar de dagelijkse praktijk mogelijk gemaakt.

3. Haalt de vraag direct uit de zorgpraktijk

Zorginstellingen en de professionals vanuit ons netwerk vertellen ons direct waar kennisvragen in de praktijk liggen. Dit draagt bij aan een actueel kennisaanbod vanuit de vereniging en actuele kennisvragen die leidend zijn voor praktijkgericht onderzoek.

4. Verzamelt en ontsluit actuele kennis

Onderzoek, beleid, academie en praktijk pakken we samen op met kennisinstituten en experts in de zorg. Actuele kennis en inzichten delen we binnen ons netwerk via de kennisbank, digitale nieuwsbrieven en bijeenkomsten.

5. Zit direct aan tafel met vakgenoten

We zijn een netwerk van zorginstellingen en kennisinstituten die ambitie tonen als het gaat om Korsakov zorg. Informatie en innovatie delen wij met onze leden tijdens onze kennisnetwerkbijeenkomsten, expertbijeenkomsten, psychologen/SOG-overleg en het wetenschapsforum (o.l.v. de Korsakov wetenschapsraad).

6. Biedt waardetoevoeging door een gespecialiseerd kennisnetwerk 

Bij het KKC investeert u jaarlijks een vast bedrag. U profiteert een heel jaar van activiteiten voor de zorgprofessional, blijft op de hoogte via onze nieuwsbrieven, krijgt u met korting gespecialiseerde trainingen voor de Korsakov-professional en is er een bureau die klaar staat voor uw vragen. Het KKC heeft nauwelijks overhead, dus het geld gaat direct naar de kennisontwikkeling en verbreding van uw professionals.

7. Meer informatie

Dat kan natuurlijk. Neemt u gerust contact met ons op en stel uw vragen. Telefoonnummer M: 06 102 59 369 

Lidmaatschapsbijdrage

Voor 2019 geldt:
De contributie bestaat uit drie elementen: één voor ieder lid gelijk vast deel van € 1.881, een variabel deel van € 65 per patiënt en een maximum contributie per lid van € 6.270.

Deelname wordt automatisch per jaar verlengd, tenzij voor 1 november schriftelijk wordt opgezegd.

Als u lid wilt worden, neem contact met ons op. U kunt de naam van uw instelling, adres- en factuurgegevens en aan hoeveel Korsakov-cliënten uw instelling zorg en/of behandeling biedt sturen aan het KKC via info@korsakovkenniscentrum.nl. Wij nemen contact met u op en kunnen u direct meer informatie geven. Ook kunt u persoonlijk contact met ons opnemen via M: 06 102 59 369

Vrienden

Natuurlijke personen kunnen vriend worden van de vereniging.

Vrienden worden door het bestuur toegelaten. U kunt met een door de vereniging vastgestelde bijdrage het KKC verder helpen om de zorg voor Korsakov patiënten nu en in de toekomst verder te verbeteren.

Meer informatie? Stuurt u ons geheel vrijblijvend een email aan info@korsakovkenniscentrum.nl en wij nemen contact met u op.

 

Nieuwsbrief

Wilt u dat wij u op de hoogte houden van het nieuws van het Korsakov Kenniscentrum. Mailt u dan uw voornaam, achternaam, emailadres en eventueel uw organisatie naar info@korsakovkenniscentrum.nl. Wij zullen u op de mailinglist van onze nieuwsbrief zetten.

 

Doneren

Het Korsakov Kenniscentrum kan giften van particulieren, instellingen en bedrijven besteden aan de missie van de vereniging. Bij een gift kan altijd de bestemming worden aangegeven. 

U kunt doneren door geld over te maken op rekeningnummer: NL69RABO0132355701 t.n.v. Korsakov Kenniscentrum te Rotterdam. 

Doneren kan eenmalig, via een periodieke schenking of via een legaat.
Dankzij de ANBI-status zijn giften aan het Korsakov Kenniscentrum aftrekbaar. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst voor ten minste vijf jaar.

Neem gerust contact met ons op, wij kunnen u meer informatie geven en helpen bij het regelen van een schriftelijke overeenkomst ‘Periodieke gift in geld’.

Een schriftelijke overeenkomst met het Korsakov Kenniscentrum is eenvoudig te regelen:

-          U ontvangt het exemplaar voor de schenker retour.

Onze missie luidt: Het Korsakov Kenniscentrum ontwikkelt en deelt kennis over het syndroom van Korsakov met als doel de levensomstandigheden van mensen met Korsakov overal te verbeteren, de maatschappelijke bekendheid van Korsakov te vergroten en de aandoening terug te dringen.

Dankzij uw gift zijn wij nog beter in staat onze missie uit te dragen.