Korsakov Academie

Binnen de Korsakov Academie worden trainingen en cursussen ontwikkeld die er op zijn gericht vaardigheden en kennis over te dragen. Deze leermiddelen zijn bedoel voor de professionele verzorgers van Korsakov cliënten. 

Op dit moment worden reeds de volgende trainingen aangeboden:
Empathisch Directief Benaderen bij Korsakov
Empathisch Directief Benaderen herhalingscursus bij Korsakov
Omgaan met agressie bij Korsakov vanuit relationeel perspectief (incompany)
Herhalingscursus: Omgaan met agressie vanuit relationeel perspectief
• Individuele inschrijving: Omgaan met agressie vanuit relationeel perspectief
Foutloos leren bij cliënten met het syndroom van Korsakov (incompany)
Omgaan met fysiek agressie bij Korsakov (incompany)

De Presentietheorie:
Onze trainingen zijn vanuit de visie van de presentietheorie geschreven.

Wat is de presentietheorie?
Goede of geslaagde zorg bestaat niet alleen uit geslaagde communicatie. Hedendaagse zorgvisies zijn veelal gebaseerd op uitgangspunten uit de Presentietheorie. Eén van de uitgangspunten is dat goede zorg zich minder instrumenteel op de juiste zorghandelingen zou moeten richten, maar meer op de relatie. Goede zorg betekent relationeel op elkaar betrokken zijn waarbij de verzorgende zich afstemt op de zorgbehoevende cliënt.

Wanneer de theorie van de presentie wordt ingezet als duidingskader voor verleende zorg tekenen zich ijkpunten af die samenhangen met twee kernconcepten van presentie: (a) zich als zorggever in relatie afstemmen op de andere en (b) de actieve omgang met het lijden van de ander.

Relaties manifesteren zich dikwijls op een bescheiden manier die op het moment zelf vorm krijgt. Soms toont een relatie zich in de duurzame band tussen de cliënt en de zorgverlener, maar het relationele blijkt vaker tijdens de zorghandelingen uit gelukte momenten van afstemming tussen twee mensen van wie de een zorg behoeft en de ander daarom die zorg verleent.

Relationele afstemming is het eerste en meest cruciale ijkpunt voor de beantwoording van de vraag of zorg wel of niet ‘goed’ genoemd kan worden. Om tot die afstemming te komen is er een beweging nodig in de zorgvisie van de professionele zorgverleners van ‘zorg centraal’ naar ‘individuele cliënt centraal’, waarbij de mens voluit telt (hoe dement of ziek bijvoorbeeld dan ook) en zijn uitingen daarom ook voluit serieus genomen worden.

Van sommige mensen is het leven kapot en wil het niet meer lukken. Ze zijn vaak geïsoleerd, verward, verscheurd en voelen zich verlaten - sociaal zijn ze overbodig. Anderen kijken hen met de nek aan, hebben hen opgegeven, of komen misschien plichtmatig een keertje kijken. Zorg, hulpverlening, verpleging en onderwijs hebben dikwijls de grootst mogelijke moeite hen te bereiken en hun een zinvol aanbod te doen. Allereerst ten behoeve van deze mensen zijn de presentiebenadering en de presentietheorie ontwikkeld: om hen draait het allemaal. Presentie is de trouwe en competente poging bij deze 'sociaal overbodigen' te blijven, hun met hoogwaardige steun, hulp en zorg van dienst te zijn en zo bij te dragen aan een goed leven waarbij deze mensen gezien, gehoord en in tel zijn.

Op deze website vindt u achtergrondinformatie over de presentiebenadering en over de activiteiten van de Stichting Presentie: www.presentie.nl